Fora-rapportering FAQ

Från och med 1 januari 2024 ändras Fora-rapporteringen. Uppgifter om tjänstepension för företag med anställda med Avtalspension SAF-LO ska rapporteras varje månad istället för en gång per år. Första rapportering ska ske i februari 2024, och det kommer att finnas parallell rapportering under övergången. Srf Lönsam har sammanställt en FAQ, se nedan.

Om månatlig rapportering till Tolv är bättre än en – Läs mer på Fora.se 

Förberedelser  
Förberedelser: Vilken uppmärkning krävs i systemet?  
Förberedelser: Vad är det som ska rapporteras?  
Förberedelser: Vad är en FOK-kod och vad är en uppmärkningskod?  
Förberedelser: Vad är en (FOK) parameter och hur vet jag att den ska användas?  
Förberedelser: Hur ska vi veta vilken uppmärkningskod som gäller för vilken individ?  
Förberedelser: Hur vet jag vilket tillval jag ska sätta på respektive person?  
Förberedelser: En person har flera pågående anställningar, hur ska den personen märkas upp?  
Förberedelser: Kommer vårt lönesystem ha stöd för uppmärkning?  
Förberedelser: När kommer mitt lönesystem vara klart för uppmärkning av individer?  
Förberedelser: Vem ansvarar för att uppmärkningskoden är korrekt?  
Förberedelser: Vart vänder jag mig om jag har frågor om en anställds villkor?  
Förberedelser: Vilken betydelse har den så kallade uppmärkningen?  
Förberedelser: Måste uppmärkningskoderna rapporteras separat?  
Förberedelser: Varför är det olika uppmärkningskoder och/eller villkor på Foras sida jämfört med uppgifterna i lönesystemet?  
Förberedelser: Det är olika uppmärkningskoder i mitt lönesystem och på Foras sidor, vilken gäller?  
Förberedelser: Måste jag uppdatera mitt lönesystem för att kunna månadsrapportera till Fora?  
Förberedelser: Har lönesystemleverantörerna förutsättningar för att leverera en lösning för uppmärkning av anställda?  
Förberedelser: Har lönesystemleverantörerna förutsättningar för att leverera en lösning för månatlig rapportering?  
API-frågor  
API-frågor: Kan jag lönerapportera via API?  
API-frågor: Behöver jag ett API för märka upp de anställda?  
API-frågor: Fora erbjuder ett API, vad kan man göra med det?  
Vid månadsrapportering  
Vid månadsrapportering: När jag ska rapportera, kan jag skicka flera organisationsnummer i samma fil?  
Vid månadsrapportering: Varför kan jag inte rapportera flera organisationsnummer samtidigt?  
Vid månadsrapportering: En person med flera anställningar, hur ska den rapporteras?  
Vid månadsrapportering: Kommer lönesystemleverantörerna kunna ha stöd för rapportering?  
Vid månadsrapportering: När kommer mitt lönesystem vara klart för att hantera rapportering till Fora?  
Vid månadsrapportering: Hur mycket förändringar kan jag förvänta mig efter att jag har börjat rapporterat månatligen?  
Vid månadsrapportering: Kan jag lönerapportera via API?  
Ändringar/rättelser  
Ändringar/rättelser: Var ska jag göra ändringar om uppmärkningen måste ändras?  
Ändringar/rättelser: Vad ingår i lön hänförlig till annan månad?  
Ändringar/rättelser: Vad händer om hänförlig lön avser tidigare år, innan 2024?  
Ändringar/rättelser: Vad händer om en anställd byter anställning mitt i månaden retroaktivt?  
Ändringar/rättelser: Hur rättar jag en anställnings individuppgifter retroaktivt?  
Ändringar/rättelser: Hur rättar jag en anställds löneuppgifter retroaktivt?  
Ändringar/rättelser: Om jag ändrar på Foras hemsida, uppdateras lönesystemen per automatik då?  
Ändringar/rättelser: När får jag information om våra uppmärkningskoder?  
Ändringar/rättelser: Går det att rapportera negativ lön?  
Ändringar/rättelser: Vad gör jag om en anställd har negativ lön?  
Ändringar/rättelser: Ska jag märka upp på Foras hemsida eller i lönesystemet?  
Ändringar/rättelser: Måste vi rapportera avgångsdatum för uppmärkningskoder?  
Ändringar/rättelser: Vad gör jag om en anställd får ersättning efter slutdatum för anställningen?  
Ändringar/rättelser: Kommer vi kunna få ut underlag så att det går att göra den första månatliga rapporteringen för januari 2024?  
 
22
jul
22 jul

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender