Fora-rapportering FAQ

Från och med 1 januari 2024 ändras Fora-rapporteringen. Uppgifter om tjänstepension för företag med anställda med Avtalspension SAF-LO ska rapporteras varje månad istället för en gång per år. Första rapportering ska ske i februari 2024, och det kommer att finnas parallell rapportering under övergången. Srf Lönsam har sammanställt en FAQ, se nedan.

Tips! Anmäl dig till vårt kostnadsfria webinar Srf Fokus om Fora – rapportering 8 december 2023

Om månatlig rapportering till Tolv är bättre än en – Läs mer på Fora.se 

Förberedelser  
Förberedelser: Vilken uppmärkning krävs i systemet?  
Förberedelser: Vad är det som ska rapporteras?  
Förberedelser: Vad är en FOK-kod och vad är en uppmärkningskod?  
Förberedelser: Vad är en (FOK) parameter och hur vet jag att den ska användas?  
Förberedelser: Hur ska vi veta vilken uppmärkningskod som gäller för vilken individ?  
Förberedelser: Hur vet jag vilket tillval jag ska sätta på respektive person?  
Förberedelser: En person har flera pågående anställningar, hur ska den personen märkas upp?  
Förberedelser: Kommer vårt lönesystem ha stöd för uppmärkning?  
Förberedelser: När kommer mitt lönesystem vara klart för uppmärkning av individer?  
Förberedelser: Vem ansvarar för att uppmärkningskoden är korrekt?  
Förberedelser: Vart vänder jag mig om jag har frågor om en anställds villkor?  
Förberedelser: Vilken betydelse har den så kallade uppmärkningen?  
Förberedelser: Måste uppmärkningskoderna rapporteras separat?  
Förberedelser: Varför är det olika uppmärkningskoder och/eller villkor på Foras sida jämfört med uppgifterna i lönesystemet?  
Förberedelser: Det är olika uppmärkningskoder i mitt lönesystem och på Foras sidor, vilken gäller?  
Förberedelser: Måste jag uppdatera mitt lönesystem för att kunna månadsrapportera till Fora?  
Förberedelser: Har lönesystemleverantörerna förutsättningar för att leverera en lösning för uppmärkning av anställda?  
Förberedelser: Har lönesystemleverantörerna förutsättningar för att leverera en lösning för månatlig rapportering?  
API-frågor  
API-frågor: Kan jag lönerapportera via API?  
API-frågor: Behöver jag ett API för märka upp de anställda?  
API-frågor: Fora erbjuder ett API, vad kan man göra med det?  
Vid månadsrapportering  
Vid månadsrapportering: När jag ska rapportera, kan jag skicka flera organisationsnummer i samma fil?  
Vid månadsrapportering: Varför kan jag inte rapportera flera organisationsnummer samtidigt?  
Vid månadsrapportering: En person med flera anställningar, hur ska den rapporteras?  
Vid månadsrapportering: Kommer lönesystemleverantörerna kunna ha stöd för rapportering?  
Vid månadsrapportering: När kommer mitt lönesystem vara klart för att hantera rapportering till Fora?  
Vid månadsrapportering: Hur mycket förändringar kan jag förvänta mig efter att jag har börjat rapporterat månatligen?  
Vid månadsrapportering: Kan jag lönerapportera via API?  
Ändringar/rättelser  
Ändringar/rättelser: Var ska jag göra ändringar om uppmärkningen måste ändras?  
Ändringar/rättelser: Vad ingår i lön hänförlig till annan månad?  
Ändringar/rättelser: Vad händer om hänförlig lön avser tidigare år, innan 2024?  
Ändringar/rättelser: Vad händer om en anställd byter anställning mitt i månaden retroaktivt?  
Ändringar/rättelser: Hur rättar jag en anställnings individuppgifter retroaktivt?  
Ändringar/rättelser: Hur rättar jag en anställds löneuppgifter retroaktivt?  
Ändringar/rättelser: Om jag ändrar på Foras hemsida, uppdateras lönesystemen per automatik då?  
Ändringar/rättelser: När får jag information om våra uppmärkningskoder?  
Ändringar/rättelser: Går det att rapportera negativ lön?  
Ändringar/rättelser: Vad gör jag om en anställd har negativ lön?  
Ändringar/rättelser: Ska jag märka upp på Foras hemsida eller i lönesystemet?  
Ändringar/rättelser: Måste vi rapportera avgångsdatum för uppmärkningskoder?  
Ändringar/rättelser: Vad gör jag om en anställd får ersättning efter slutdatum för anställningen?  
Ändringar/rättelser: Kommer vi kunna få ut underlag så att det går att göra den första månatliga rapporteringen för januari 2024?  
 
30
nov
30 nov

Moms på IOSS

Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen och betalat momsen enligt denna.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender