AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå

Arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI, lämnas varje månad för att redovisa löneutbetalningar och skatteavdrag per anställd.

Det gör det lättare för både arbetsgivare och anställda att följa upp och säkerställa att rätt belopp rapporteras och betalas till skattemyndigheten. Systemet ger även anställda en bättre översikt över sin skattesituation och gör det enklare för dem att se att informationen som rapporteras stämmer överens med deras faktiska inkomster och avdrag via Mina Sidor hos Skatteverket.

AGI ger även Skatteverket en mer detaljerad och uppdaterad bild av den anställdas inkomster och avdrag, möjliggör en mer exakt skatteuträkning och bidrar till att minska felaktigheter i skatteavdrag.

Fler uppgifter- förslag

2022 års skatteförfarandeutredning – åtgärder mot fusk och arbetslivskriminalitet överlämnade den 30 augusti 2023 ett delbetänkande till regeringen i vilken det föreslås att det i samband med rapportering av arbetsgivardeklaration ska inhämtas fler uppgifter. Fler uppgifter ska även samordnas mellan Skatteverket och andra myndigheter. Förändringarna föreslås ske i två steg:

  • Skatteverket ska kunna uppmärksamma mottagande myndighet om, när och hur en uppgift i beskattningsdatabasen har ändrats eller lagts till från och med den 1 juli 2024.
  • Förslaget innebär att vissa tidsrelaterade uppgifter ska lämnas i samband med rapportering av AGI. Det gäller föräldrapenning (FP) och tillfällig föräldrapenning (TFP) samt att underrätta Skatteverket om anställning av utlänningar. Dessa uppgifter ska enligt förslaget börja rapporteras från och med 1 januari 2025.

Läs Srf konsulternas remissvar här

I april 2024 presenterade regeringen i en proposition förslaget att arbetslöshetsförsäkringen ska baseras på inkomster rapporterade via AGI. Arbetsgivardeklarationerna innehåller uppgifter om ersättning för arbete för majoriteten av de förvärvsarbetande. Om rätten till arbetslöshetsersättning baseras på inkomster som det finns uppgifter om i arbetsgivardeklarationerna, kan enskilda i många fall få möjlighet att förutse sitt försäkringsskydd. Detta förslag föreslås träda i kraft 1oktober 2025.

Artiklar från tidningenkonsulten.se

Var är tjänstestället? (2023-01-18)
En svängig resa med avdrag (2022-11-29)
Reseavdraget förändras i grunden (2022-09-09)
Srf konsulterna tipsar i deklarationstider! (2022-05-03)


FAQ - Vanliga frågor och svar om arbetsgivardeklaration på individnivå

 
  Hur ska arbetsgivardeklarationen rapporteras?  
  Vad händer med kontrolluppgiften till den anställde?  
  Hur ska felaktiga utbetalningar hanteras?  
  Vad är syftet med AGI?  
  Hur kan det bli mindre administration när det blir fler uppgifter som ska med i arbetsgivardeklarationen?  
  När infördes AGI?  

Behöver ni en engelsk text som stöd för att förklara för internationella kontakter vad AGI innebär?
Använd den här artikeln

Srf konsulterna tog tillsammans med Srf Lönsam fram ett remissvar på den promemoria som var ute på remiss. Promemoria Uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklaration

Om du vill ha mer information hittar du det på Skatteverkets webbplats skatteverket.se/individniva.