AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå

Arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI, lämnas varje månad för att redovisa löneutbetalningar och skatteavdrag per anställd.

Införandet av AGI genomfördes i två steg. Den 1 juli 2018 genomfördes första steget i införandet av AGI och omfattade företag med minst 15 anställda i branscher med krav på personalliggare. Från och med januari 2019 lämnar alla arbetsgivare individuppgifter.

Artiklar från tidningenkonsulten.se

Var är tjänstestället? (2023-01-18)
En svängig resa med avdrag (2022-11-29)
Reseavdraget förändras i grunden (2022-09-09)
Srf konsulterna tipsar i deklarationstider! (2022-05-03)


FAQ – Vanliga frågor och svar om arbetsgivardeklaration på individnivå

 
  Hur ska arbetsgivardeklarationen rapporteras?  
  Vad händer med kontrolluppgiften till den anställde?  
  Hur ska felaktiga utbetalningar hanteras?  
  Är lönesystemleverantörerna förberedda?  
  Vad är syftet med AGI?  
  Hur kan det bli mindre administration när det blir fler uppgifter som ska med i arbetsgivardeklarationen?  
  Vad behöver göras inför införandet?  

Behöver ni en engelsk text som stöd för att förklara för internationella kontakter vad AGI innebär?
Använd den här artikeln

Srf konsulterna tog tillsammans med Srf Lönsam fram ett remissvar på den promemoria som var ute på remiss. Promemoria Uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklaration

Om du vill ha mer information hittar du det på Skatteverkets webbplats skatteverket.se/individniva.

 
30
nov
30 nov

Moms på IOSS

Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen och betalat momsen enligt denna.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender