Srf Rex-grupp

Rex är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som tagits fram för att skapa redovisningstjänster med hög kvalitet och för att vara ett stöd för Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter och deras kollegor.  

Rex har en övergripande metodik som den auktoriserade redovisningskonsulten följer för att de utförda tjänsterna ska få hög kvalitet. Rex ger även relevant information inom viktiga områden och aspekter av olika typer av redovisningsuppdrag. 

Hur Rex ska tillämpas påverkas av företagets storlek, inriktning och hur deras arbete organiseras.  

Srf Rex-grupp ansvarar för uppdateringar och underhåll av den svenska standarden för redovisningsuppdrag Rex. Standarden baseras på fastställda nordiska principer och kommer i ny version när behov av uppdatering uppstår.  

Srf konsulternas arbete med utveckling av Rex leds av Lali Fjellström 

Läs mer om Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag