Samverkan med myndigheter och organisationer


BAS-Intressenternas Förening

Claes Eriksson, Srf konsulterna
www.bas.se


Bokföringsnämnden

Claes Eriksson, Srf konsulterna
www.bfn.se


Bolagsverket

Lena Lind ingår i Insynsrådet.
www.bolagsverket.se


Föreningen Stiftelser i Samverkan, arbetsgruppen för redovisningsfrågor

Maria Albanese
www.stiftelserisamverkan.se


NAF – Nordic Accountant Federation

Lena Lind, Srf konsulterna
NAF – Nordic Accountant Federation


NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer

Erbjuder en neutral och oberoende mötesplats för alla som är intresserade av eller verksamma inom e-affärer.

Lali Fjellström, branschansvarig redovisning, Srf konsulterna
Claes Eriksson, Redovisningsexpert, Srf konsulterna


SIE-Gruppen

Victoria Müller, Srf konsulterna
Ladda hem SIE-broschyr som pdf-fil
www.sie.se


Skadeprövningsnämnden Srf konsulterna/AIG

Anders Bernåker, Anders Bernåker AB
Kurt Sjöberg, Breda Affärsutveckling / Revision AB
www.aig.se


Skatteverket

Srf konsulterna har via olika samverkansgrupper med Skatteverket, möjlighet att påverka utvecklingsarbeten och lyfta problemområden till nytta för redovisnings- och lönebranschen samt för det svenska näringslivet.

Srf konsulternas representanter
Zennie Sjölund, Srf konsulterna
Mats Brockert, Srf konsulterna
www.skatteverket.se


Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som idag företräder cirka 30 000 småföretag. Förbundet jobbar effektivt och med stort engagemang för de frågor som berör småföretagare. Medlemmar erbjuds ett omfattande förmånspaket som bland annat inkluderar direktrådgivning och starka trygghetslösningar.

www.smaforetagarna.se


Srf Lönsam

Zennie Sjölund, branschansvarig Lön och enhetschef för Srf konsulternas expertenhet
Läs mer om Srf Lönsam


Srf Redsam

Lali Fjellström, branschansvarig redovisning, Srf konsulterna
Läs mer om Srf Redsam


XML/XBRL

Zennie Sjölund, ledamot, Srf konsulterna
Claes Eriksson, suppleant, Srf konsulterna
www.xml.se
www.xbrl.se