LAP – Svensk Löneartsplan

LAP – Svensk löneartsplan, är den svenska standarden för lönearter och begreppshantering inom löneområdet.

LAP – Svensk Löneartsplan är en gemensam struktur för lönearter, framtagen i ett samarbete mellan flera av lönemarknadens systemleverantörer. Löneartsplanen är uppbyggd med samma grundtanke som BAS-Kontoplanen; en standardisering med möjlighet till anpassningar för den specifika verksamheten. Den har en hierarkisk struktur, med en överordnad grupp följt av mer detaljerade nivåer.

LAP har utvecklats och förvaltas i Srf Lönsam, ett samarbete mellan Srf konsulterna och flera av branschens ledande lönesystemleverantörer.