Lönekurser

Jobbar du med lönehantering är det viktigt att hålla dig uppdaterad på förändringar i lagar och regelverk med en bra lönekurs. Det krävs specialistkunskaper för att lönerna ska bli rätt och det finns goda möjligheter att utvecklas inom löneområdets många kunskapsområden. Lönekurser inom allt från grundläggande lönehantering, personalförmåner, sjuklön och semesterlön till löneväxling och skrivcoaching för lönekonsulter.

Om framtidsyrket Auktoriserad Lönekonsult

Filtreringsalternativ

Välj ett annat ämnesområde

Rekommenderad studieväg för dig som jobbar med lön - se vår kursplan
Inget resultat.
Kollektivavtal
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 14 tim

Lönekonsult

Lön: 3,5 tim
I Sverige finns flera hundra varianter av kollektivavtal, vilket innebär många detaljer att hålla reda på. Under den här kursen går vi igenom de vanligaste avtalen.
Lönehantering 1
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 14 tim
En kurs för dig som är ny på lön och vill lära dig grunderna inom lönehantering. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i såväl löneberäkning som löneadministration. 
Lönehantering 2
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 14 tim
En grundläggande lönehanteringskurs som ger dig goda kunskaper i löneberäkning och löneadministration. Kursen passar dig som vill börja eller som just börjat jobba med lön och som redan läst Lönehantering 1.
Arbetsrätt
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 12 tim

Lönekonsult

Lön: 12 tim
Kursen i arbetsrätt är anpassad för dig som lönekonsult eller redovisningskonsult. Du får kunskap och trygghet i ditt arbete och får hjälp att undvika fel som kan leda till höga och onödiga kostnader. Du får en gedigen genomgång där teori varvas med inslag av praktiska övningar och erfarenhetsutbyte.
Arbetsrätt fördjupning
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 12 tim

Lönekonsult

Lön: 12 tim
En fördjupad kurs i arbetsrätt som gör dig mer säker på hur du ska hantera olika arbetsrättsliga frågor. Vi diskuterar bland annat konkreta situationer kopplade till din vardag för att du ska få verktyg att kunna hantera dessa.
Den digitala löneavdelningen
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 14 tim

Lönekonsult

Lön: 12 tim
I kursen Den digitala löneavdelningen får du fördjupade kunskaper om och förutsättningar för att jobba med lön nu och i framtiden. Allt mer digitaliseras, integreras, automatiseras och blir smartare – då förändras förutsättningarna för lönerollen. Häng med i utvecklingen!
Ekonomi för lönekonsulter – Distans
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 6,5 tim

Lönekonsult

Lön: 5,5 tim
För den framtida lönekonsulten är det en nödvändighet att behärska grunderna i ekonomi eftersom den moderna löneprocessen förutsätter förståelse för samverkan mellan ekonomi och lön.
LAS nyheter och förändringar med workshop
Ger aktualitetstimmar

Lönekonsult

Lön: 2,5 tim
I den här kursen fördjupar vi oss i de regeländringar som började tillämpas den 1 oktober 2022 och som benämns såsom de nya LAS reglerna.
Lönehantering 3
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 14 tim

Lönekonsult

Lön: 5 tim
Lönehantering 3 är en kurs för dig som jobbat med lön ett antal år och som redan har goda kunskaper i yrket. Kursen ger dig fördjupade kunskaper i lönehantering vad gäller föräldraledighet, sjuklön, semester och annan ledighet.
Pensioner och försäkringar
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 14 tim

Lönekonsult

Lön: 12 tim
I kursen Pensioner och försäkringar får du fördjupade kunskaper om och förståelse för hanteringen av pensioner, försäkringar och förmåner i ditt dagliga arbete med lönehantering. En perfekt kurs för dig som vill gå vidare i utvecklingen som lönekonsult.
Personalekonomi för lönekonsulter
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 14 tim

Lönekonsult

Lön: 10,5 tim
Kursen Personalekonomi för lönekonsulter vänder sig till dig som vill lära dig hur man definierar HR-Nyckeltal och hur man kan lyckas med att införa dessa HR-Nyckeltal i en organisation.
Personalförmåner
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 7 tim

Lönekonsult

Lön: 5,5 tim
Kursen Personalförmåner ger en inblick i de komplexa regelverk som reglerar förmånsrätten och specifika personalförmåner. Kursen behandlar alla förmånsområden, men sätter fokus på de skatterättsliga principer som gäller på förmånsområdet samt på de vanligen förekommande förmånerna.
Representation och löneväxling
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 4 tim
Övrigt: 3 tim

Lönekonsult

Lön: 6 tim
Representationsreglerna är svåra att tillämpa i praktiken. Otydliga lagregler medför att svar får sökas i rättspraxis. I denna kurs får du en ordentlig genomgång med mycket praktiska exempel från verkligheten. Löneväxling kan innebära att den anställde tjänar stora pengar samtidigt som arbetsgivaren har en oförändrad kostnad. Med rätt kunskap kan du bedöma de skatterättsliga reglerna för både arbetsgivare och anställda samt hur förmånerna påverkar löneuträkningen.
Resor och traktamenten
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 4 tim
Övrigt: 3 tim

Lönekonsult

Lön: 6 tim
Se upp med begreppet tjänsteställe! Reglerna kring beräkning av rese- och traktamentsersättningar är mycket komplicerade och många fel görs. I den här kursen tar vi tar ett helhetsgrepp över reglerna.
Semesterhantering och semesterlagen
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 6 tim

Lönekonsult

Lön: 5,5 tim
Intermittent arbete, arbete del av år och byte av semesterprinciper är några av de utmaningar du möter vid hantering av semester. Fördjupa dina kunskaper och var förberedd för att hitta de bästa lösningarna.
Semesterskuld utifrån ett löneperspektiv – onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 1,5 tim

Lönekonsult

Lön: 1,5 tim
Få koll på en av företagets viktigaste poster! Lär dig hur semesterskulden förändras när dagar tjänas in och dagar plockas ut och hur dessa förändringar ska konteras. Att arbeta med lönehanteringen på ett korrekt, ansvarsfullt och proaktivt sätt skapar stabilitet, trygghet och välgång.
Srf Fokus – Teknik och etik – GDPR, AI och ChatGPT
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 1 tim

Lönekonsult

Lön: 1 tim
Varmt välkommen till Srf konsulternas kostnadsfria webinarserie Srf Fokus där vi tar upp frågor som rör landets alla verksamma inom redovisning och lön.
Strategisk Lönepolitik – onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 5 tim

Lönekonsult

Lön: 5 tim
En kurs som ger dig förutsättningar att lära dig mer om lön och belöning ur ett arbetsgivarperspektiv. Passar dig som vill bredda din lönekompetens eller har en chefsroll och framför allt lönekonsulter som vill arbeta proaktivt med lönefrågor. Vilka faktorer, processer och relationer är viktiga vid lönesättning? <a style="color: #fff; font-weight: bold;" href="https://srfkonsult.se/utbildningar/workshop-strategisk-lonepolitik/">Till den här kursen finns även en workshop! Läs mer >></a>
Strategisk lönepolitik med workshops
Ger aktualitetstimmar

Lönekonsult

Lön: 2,5 tim
Stärk dig i din yrkesroll och bli ett strategiskt bollplank till din arbetsgivare i lönebildningsfrågor. Lär dig mer om löneavtal, löneutrymme och löneöversyn och diskutera med dina kurskamrater i våra workshops.
Den anställdes beskattning av förmåner – onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 1 tim

Lönekonsult

Lön: 1 tim
Frågorna är många och bedömningarna komplexa. Vissa förmåner är helt skattefria, en del beskattas enligt ett schablonvärde, och andra beskattas fullt ut. Vi ska i denna kurs behandla de bestämmelser som finns gällande den anställdes beskattning av förmåner.
Distansarbete i hemmet – onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Redovisning: 0,75 tim
Ett riktigt aktuellt ämne är distansarbete. I denna kurs får du via föreläsningar och övningar lära dig kring regelverk när arbete utförs på distans. Utifrån ett arbetsgivar- och skatteperspektiv lyfts frågeställningar och förutsättningar för arbetsgivaren och den anställde.
Ekonomisk arbetsgivare – onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 1 tim

Lönekonsult

Lön: 1 tim
Under 2021 har nya regler blivit gällande vid tillfälligt arbete i Sverige. Genom att införa ett undantag från 183-dagarsregeln vid uthyrning av arbetskraft har ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp införts. I denna kurs får du lära dig mer vad de nya reglerna innebär, samt när och hur de ska tillämpas. 
Förmåner ur arbetsgivarens perspektiv – onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 1 tim
Vi går vidare i ämnet förmåner och fokuserar i denna kurs på arbetsgivarens perspektiv kring hantering av förmåner. Hur påverkar förmånerna kostnader för arbetsgivaravgifter och på vilket sätt påverkas momsredovisningen av den anställdes förmåner.
Lönekartläggning
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 6,5 tim

Lönekonsult

Lön: 6 tim
Lär dig göra egna lönekartläggningar. I den här heldagsutbildningen får du lära dig allt du behöver för att kunna genomföra en väl genomarbetad lönekartläggning.
SALK 2.0 – onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 4 tim

Lönekonsult

Lön: 4 tim
Snabba beslut, komplext regelverk och många inblandande. Lön är ett område som kräver en bra process med rutiner och kvalitetssäkring. Idag arbetar Sveriges lönebransch med stöd av SALK 2.0 – Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter.
Semester – ledighet och betalning – onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 0,75 tim
Semester är väl ofta förknippat med härliga tider! Men för dig som jobbar med löneuppdrag gäller dessutom att ha hög kompetens kring de regler som gäller vid betalning och ledighet. I den här mikrokursen får du som hanterar löneuppdrag vägledning inom de absolut viktigaste och mest grundläggande semesterfrågorna.
Semesterskuld – onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 0,75 tim
Semesterskulden är en stor och viktig post i företagets balansräkning som uppstår när anställda löpande tjänar in semesterlön som kommer att tas ut vid ett senare tillfälle. I den här kursen behandlas hur semesterskulden uppstår, beräknas och förändras utifrån beredningen av lönerna.
Systemförvaltning lön
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 6 tim

Lönekonsult

Lön: 5,5 tim
Löneprocessen upprepas varje månad, tolv gånger per år. Denna kursdag ger dig både en struktur på lönearbetet och systemförvaltningens roll och därmed också kännedom om vad som påverkar ett önskat resultat.
Workshop SALK
Behöver du vägledning i att implementera SALK i löneprocessen? Om intresse finns planerar vi att genomföra workshops där innehållet anpassas till den praktiska nivå som påverkar dig i det dagliga arbetet. I denna workshop ges möjlighet till fördjupning i detaljfrågor och att ta med egna frågeställningar till diskussion med kursledare och andra kursdeltagare.
LAS med nyheter och förändringar – onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 1 tim

Lönekonsult

Lön: 1 tim
I den här kursen tar vi upp de viktiga nyheterna och förändringarna i LAS.  <a style="color: #fff; font-weight: bold;" href="https://srfkonsult.se/utbildningar/las-workshop/">Till den här kursen finns även en workshop! Läs mer >></a>
Auktorisationsdag Lön
Välkommen till finaldagen för din auktorisation! Under Auktorisationsdagen fokuserar vi på vad det innebär att vara Auktoriserad Lönekonsult – rollen, trender och medlemskap i Srf konsulterna. Dagen avslutas med att certifikaten delas ut. Under dagen finns stora möjligheter att träffa kollegor i branschen och skapa nätverk. Anmälan till Auktorisationsdagen gör du själv efter godkänt resultat på Auktorisationsexamen Lön.
Auktorisationsdag Lön – distanskurs
Ger aktualitetstimmar

Lönekonsult

Lön: 4 tim
Välkommen till finaldagen för din auktorisation! Under Auktorisationsdagen fokuserar vi på vad det innebär att vara Auktoriserad Lönekonsult – rollen, trender och medlemskap i Srf konsulterna. Anmälan till Auktorisationsdagen gör du själv efter godkänt resultat på Auktorisationsexamen Lön.
Frisk personal – lönsamma lösningar – onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 1 tim

Lönekonsult

Lön: 1 tim
De skattemässiga reglerna kring förebyggande rehabilitering, motion och friskvård är komplicerade. För företag är detta dock ett högintressant område och ur ett rådgivningsperspektiv kan du bidra i detta arbete genom att föreslå fungerande hälsolösningar – som dessutom kan bli gynnsamma ur ett skatteperspektiv. 
Förberedelsekurs Auktorisationsexamen Lön – distanskurs
En bra förberedelse för dig som ska genomföra Auktorisationsexamen Lön. Vi går igenom exempel på frågeställningar, ämnesområden och övriga praktiska frågor kring Digital Examen.