Utbildningar och aktualitetstimmar Auktoriserad Lönekonsult

En Auktoriserad Lönekonsult har säkerställt sin grundkompetens via ansökan, referenspersoner, digital examen och genomgången Auktorisationsdag hos Srf konsulterna.

För att upprätthålla auktorisationen ska du som Auktoriserad Lönekonsult kontinuerligt vidareutbilda dig. Vidareutbildning är en förutsättning för att du ska hålla dig uppdaterad inom allt som händer inom löneområdet samt för att vidareutveckla och bredda din kompetens.

Löneyrket utvecklas och omfattar idag områden som traditionellt inte alltid kategoriserats inom lön. Detta tillsammans med de förändringar inom lagar och regelverk som sker löpande gör att vidareutbildning blir en viktig framgångsfaktor.

För att säkerställa aktualiteten i din kompetens finns därför krav på genomförda aktualitetstimmar.

Utbildningskrav Auktoriserad Lönekonsult

För dig som är Srf Auktoriserad Lönekonsult® krävs aktualitetsutbildning om 24 utbildningstimmar, som ska genomföras under varje treårsperiod, för att du ska få ditt certifikat förnyat. Utbildningarna som ger aktualitetstimmar ska vara validerade av Srf Utbildningsråd.

För dig som är dubbelauktoriserad hos Srf konsulterna, det vill säga du som är både Srf Auktoriserad Redovisningskonsult® och Srf Auktoriserad Lönekonsult®, krävs att du under en treårsperiod genomför totalt 72 aktualitetstimmar varav 30 timmar ska innehålla redovisning och/eller skatt som du själv väljer att fördela, 14 timmar godkända lönetimmar samt 28 timmar valfritt ämne som utvecklar dig i din yrkesroll. Är dessa aktualitetstimmar uppfyllda och registrerade så förnyas certifikatet med automatik.

Se samtliga validerade utbildningar här

Srf Utbildningsråd bedömer utbildningen utifrån uppgifter i ett av Srf konsulterna framtaget valideringsformulär. Följande gäller för att en utbildning ska kunna ge aktualitetstimmar för en lönekonsult:

  • Nivån på kurserna vara högre än de krav som ställs vid auktorisation
  • Syfta till fortbildning
  • Medföra en höjning från auktorisationsnivå
  • Generellt ligga på motsvarande nivå som en påbyggnadskurs

Detta medför att grundkurser i princip inte ligger till grund för aktualitetstimmar. För att en grundkurs ska valideras för aktualitetstimmar ska detta vara särskilt motiverat.

Se Valideringsmodell för aktualitetsutbildning

Är du Auktoriserad Lönekonsult och vill validera en utbildning?

Som Auktoriserad Lönekonsult kan du bidra till att utöka utbudet för validerade kurser. Ge utbildningsleverantören förslag på att validera sin utbildning och/eller ansök om att få din utbildning validerad.

Valideringsbeslut för utbildningar som skickas in under juli kommer i augusti.

Ansök om validering av utbildning

 
22
jul
22 jul

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender