Påverkan – skrivelser

Här kan du ta del av de senaste skrivelserna Srf konsulterna lämnat och publicerat under det senaste året med syfte att påverka i viktiga frågor.

Framställan till Skatteverket

 
27
mar
27 mar

Större företag

För företag som har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska: arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för februari 2023 ha kommit in till Skatteverket, moms för februari 2023 vara bokförd på ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender