Påverkan – skrivelser

Här kan du ta del av de senaste skrivelserna Srf konsulterna lämnat och publicerat under det senaste året med syfte att påverka i viktiga frågor.

Framställan till Skatteverket