Srf konsulterna – branschorganisationen för redovisningskonsulter och lönekonsulter

Srf konsulterna är branschorganisationen för verksamma konsulter inom redovisning, lön och rådgivning. Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation och utbildningar för redovisnings- och lönebranschen. Landets Srf Auktoriserade konsulter och deras medarbetare hjälper årligen omkring 300 000 företag att utvecklas.

Srf konsulternas förbund grundades 1936 och driver en fortlöpande branschutveckling samt kvalitets- och kompetenshöjning av medlemmarna. Srf konsulterna har grundat branschstandarderna Rex och SALK samt är medgrundare av NSRS, den nordiska branschstandarden för hållbarhetsrapportering i små och medelstora företag.

Srf konsulterna bedriver också en omfattande utbildningsverksamhet, Srf Utbildning, som är landets ledande leverantör av kurser inom redovisnings- och löneområdet. Kursutbudet omfattar allt från grundkurser, nyhetsuppdateringar till specialistkurser samt auktorisationsutbildningar och certifieringsprogram specialanpassade för redovisnings- och lönebranschen. Varje år kompetensutvecklar Srf Utbildning fler än 4000 personer!

Förbundet har 7 000 medlemmar, varav 3 600 är Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter och Srf Auktoriserade Lönekonsulter, som bistår omkring 300 000 svenska och utländska företag.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som borgar för trygghet, kompetens och förtroende. Genom auktorisationen skapas ett tydligt utbud av kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för svenska företag.

Redovisningsbranschen har även 2021 Sveriges nöjdaste företagskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Mycket glädjande siffror som visar att vi gör det mesta rätt i vår bransch. Analysen av studien tydliggör att kundföretagen ser sin redovisningsbyrå mer som en viktig partner än leverantör och att auktoriserade konsulter bidrar stort till att lyfta kundnöjdheten.

Remissinstans

Srf konsulterna bevakar förändringar inom ekonomiområdet och påverkar lagstiftningen genom remissarbete och samarbete med myndigheter och organisationer. Srf konsulterna är representerat i ett flertal normgivande organ.

Auktoriserad Redovisningskonsult

En Srf Auktoriserad Redovisningskonsult har gedigen ekonomisk utbildning och flera års erfarenhet i yrket. Förbundet ställer krav på bland annat ansvarsförsäkring, kvalitetsuppföljning och fortbildning – vilket skapar en trygghet för företagen som anlitar en Auktoriserad Redovisningskonsult.

Här kan du söka efter en Auktoriserad Redovisningskonsult

Auktoriserad Lönekonsult

En Srf Auktoriserad Lönekonsult har validerad kompetens inom lön och flera års praktisk erfarenhet i yrket. Förbundets tillsyn och krav på bland annat fortbildning kvalitetssäkrar lönehantering för såväl arbetsgivare som anställd.

Här kan du söka efter en Auktoriserad Lönekonsult