Remisser

 

Kompletteringar till bestämmelserna om tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Förslaget innebär en komplettering av reglerna om tilläggsskatt för företag i stora koncerner med anledning av de administrativa riktlinjerna som har antagits inom ramen för OECD.

Läs Remissvar
 

Förbättrade och förenklade regler om avdrag för tidigare års underskott

Förslaget innehåller flera förenklingsregler och förtydliganden när det gäller underskottsreglerna vid ägarförändring i 40 kapitlet inkomstskattelagen.

Läs Remissvar
 

Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Förslaget innebär höjningar av vissa beloppsgränser vid beskattningen av enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut. Det gäller undantaget för värdering av lagertillgångar och möjligheten att göra värdeminskningsavdrag på inventarier med hela avskrivningsunderlaget.

Läs Remissvar
 

Remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslaget innehåller förtydliganden i länsstyrelsernas föreskrifter och allmänna råd. Förtydligandena innebär ingen ändring i sak. Den större förändringen är nya regler om periodisk rapportering.

Läs Remissvar
 

Vägledning om kundbegreppet

Vägledningen innehåller tolkning av kundbegreppet för att kunna avgöra när åtgärder för kundkännedom är aktuellt i enlighet med penningtvättslagen.

Läs Remissvar
1 2 3 50