Remisser

 

Förslag till allmänna råd och vägledning om informationsinnehållet i bostadsrättsföreningars årsredovisning

Srf konsulterna har erbjudits möjlighet att svara på remissen om Förslag till allmänna råd och vägledning om informationsinnehållet i bostadsrättsföreningars årsredovisning. Srf konsulterna tillstyrker förslaget i stort men framför nedanstående kommenterar som vi menar att

Läs Remissvar
 

Remiss av ändringar i K2

Srf konsulterna har erbjudits möjlighet att svara på remissen om förslag till ändringar i K2. Srf konsulterna tillstyrker förslaget i stort men framför kommenterar som vi menar att Bokföringsnämnden bör beakta.

Läs Remissvar
 

Remiss av ändringar i K3

Srf konsulterna har erbjudits möjlighet att svara på remissen om Förslag till ändringar i K3. Srf konsulterna tillstyrker förslaget i stort men framför kommenterar som vi menar att Bokföringsnämnden bör beakta.

Läs Remissvar
 

EU-kommissionens förslag om en reform av tullunionen

​​EU-kommissionens förslag om en reform av tullunionen syftar till att förenkla för företagen, minska deras administrativa kostnader och öka konkurrensneutraliteten, framför allt beträffande handel med varor från tredje land, genom att reformera tullhanteringen inom EU.​

Läs Remissvar

Remiss av kommissionens förslag till rådets direktiv om snabbare och säkrare nedsättning av överskjutande källskatt

Srf konsulterna har tagit emot denna remiss och kommer att besvara den. Mer information kommer. 

Läs Remiss
1 2 3 47
 
12
okt
12 okt

Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala in kvarskatt över 30 000 till Skatteverkets konto. Gäller för de som fick slutskattebesked i juni 2023 och företag  med räkenskapsår som slutade: 2023-07-31, 2023-08-31

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender