Remisser

 

Digital ingivning av årsredovisningar

Förslaget innebär att det för de flesta aktiebolag blir obligatoriskt att ge in årsredovisningar digitalt. Srf konsulterna är positiva till det. Vi lämnar också några förslag för att optimera införandet av ett obligatorium.

Läs Remissvar
 

Kompletteringar till delbetänkandet En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Förslaget innehåller kompletterande regler till förslaget om en minimibeskattning av multinationella koncerner. Förslaget innehåller bland annat lättnadsregler och förfaranderegler för att ta ut tilläggsskatten.

Läs Remissvar
 

En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Förslaget innehåller regler för en minimibeskattning av stora multinationella koncerner men även nationella koncerner.

Läs Remissvar
 

Standard Accounting Archive – SAA

SIE-Gruppen har tagit fram ett förslag på filformat för arkivering av räkenskapsinformation, Standard Accounting Archive - SAA.

Läs Remissvar
 

Näringsförbud till följd av förbud att bedriva näringsverksamhet som har meddelats i en annan stat

Förslaget innehåller regler för att implementera ett EU-direktiv om regler om diskvalificering av styrelseledamöter.

Läs Remissvar
1 2 3 46
 
31
maj
31 maj

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2022-10-31 ska ha kommit in till bolagsverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender