Srf Uttalanden och vägledningar

Srf konsulterna tolkar, formulerar och publicerar uttalanden och vägledningar i frågor kopplade till redovisnings- och löneprocesser. Uttalandena presenteras i serierna Srf U och Srf LUT med löpande numrering. Uttalandena innehåller Srf konsulternas uppfattning om och motivering kring hantering av dessa frågeställningar.

Srf U – Srf konsulternas uttalanden i redovisningsfrågor

Srf LUT – Srf konsulternas uttalanden i löneprocessfrågor

Srf konsulternas vägledningar i redovisningsfrågor

 

 
31
maj
31 maj

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2022-10-31 ska ha kommit in till bolagsverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender