Srf Uttalanden och vägledningar

Srf konsulterna tolkar, formulerar och publicerar uttalanden och vägledningar i frågor kopplade till redovisnings- och löneprocesser. Uttalandena presenteras i serierna Srf U och Srf LUT med löpande numrering. Uttalandena innehåller Srf konsulternas uppfattning om och motivering kring hantering av dessa frågeställningar.

Srf U – Srf konsulternas uttalanden i redovisningsfrågor

Srf LUT – Srf konsulternas uttalanden i löneprocessfrågor

Srf konsulternas vägledningar i redovisningsfrågor

 

 
27
mar
27 mar

Större företag

För företag som har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska: arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för februari 2023 ha kommit in till Skatteverket, moms för februari 2023 vara bokförd på ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender