Redovisningskonsult – ett framtidsyrke

Kvalificerad redovisningskonsult är ett framtidsyrke i ett land där företagandet blomstrar. Redovisningskonsulterna är en av svenskt näringslivs viktigaste partners. Många företagare är i stort behov av rådgivning samt stöd och hjälp med ekonomihantering. Och Sverige behöver fler kvalitetssäkrade redovisningskonsulter på marknaden.

Vad är en redovisningskonsult?

En redovisningskonsult är en person som självständigt biträder externa uppdragsgivare med redovisningstjänster och rådgivning. Arbetsuppgifterna kan variera från att hjälpa en mindre organisation med delar av bokföringen eller avstämningar av konton till att helt sköta all löpande redovisning, göra årsbokslut, deklaration, årsredovisning, hantera skatteinbetalningar och upprätthålla kontakter med myndigheter.

Redovisningskonsult eller revisor?

Redovisningskonsult och revisor är två olika yrkesroller som ofta blandas ihop. Många kallar felaktigt båda för ”revisorn”. Yrkesrollerna har dock två helt olika ändamål och arbetsuppgifter. Bilden visar hur arbetet och tjänsterna fördelas mellan dem. Som framgår av bilden så har redovisningskonsulten en stor bredd på sitt arbetsområde. Yrkesrollen kan vara som en allmänläkares, med bred kunskap om mycket, men kan också innebära en specialisering mot olika tjänster. Konsultation och affärsrådgivning ingår mer eller mindre i alla tjänster, vilket gör redovisningskonsulten till företagens mest naturliga rådgivare. Revisorns roll är att utföra en oberoende kontroll av ett redan utfört arbete. Detta ger begränsningar i möjligheten för revisorn att ge rådgivning.

Att jobba som redovisningskonsult

Arbetsuppgifter
En redovisningskonsult kan ha som uppgift att sköta ett företags hela administration, från löpande bokföring och löner till deklarationer och årsredovisning. Man kan också vara specialist inom ett visst område, till exempel löneadministration eller koncernredovisning.

Rollen som redovisningskonsult utvecklas ständigt. Idag hjälper många redovisningskonsulter även sina kunder att implementera rätt ekonomisystem, att navigera och göra rätt anpassningar. Med automatiserad bokföring frigörs mer tid för proaktivt arbete med rimlighetsbedömning och analys.

Många konsulter ägnar sig också åt affärsutveckling och företagsrådgivning. Inriktningen beror förstås på vilka kunder man har, hur stora de är och även på vilka uppdrag som redovisningsbyrån eventuellt har specialiserat sig på.

Är du nyfiken på framtidsyrket redovisningskonsult och hur en redovisningsbyrå jobbar?
Läs byråporträtten från Srf byråer runt om i Sverige

Efterfrågad kompetens
Som redovisningskonsult är det viktigt att du är både social och kommunikativ då yrket innebär att bygga goda kundrelationer. Andra kompetenser som efterfrågas är:

  • Analytisk förmåga
  • Teknisk förståelse
  • Förstå processer och flöden
  • Specialistkunskaper relaterat till företagande, t.ex. skatt, system, bolagsformer

Eget företag eller anställd
Möjligheterna att forma sin egen karriär som redovisningskonsult är stora. Du kan välja att starta egen redovisningsbyrå eller söka anställning hos någon etablerad byrå. Du kan också välja inom vilken bransch och med vilka företagare man vill arbeta. För dig som funderar på att starta egen redovisningsbyrå rekommenderar vi att läsa mer på www.verksamt.se. Där finns samlad information från Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket  samt e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

Vilken lön har en redovisningskonsult?

När man väljer ett yrke som kräver ett antal år i utbildning och studielån så kan det vara intressant att veta hur mycket man kan räkna med att få i lön i det yrket. Det är svårt att säga exakt eftersom det kan skilja en del beroende på tjänstens ansvarsområden och var i landet man är verksam. Storstaden har generellt högre löner och landsorten lägre än genomsnittet men för redovisningskonsulterna är det inte så stora skillnader. Det kan också skilja beroende på om man äger verksamheten själv, är anställd, eller om man kombinerar redovisningskonsultrollen med ett chefsuppdrag.

Srf konsulterna genomför regelbundet en pris- och löneenkät som ger aktuell lönestatistik. Enkäten är tillgänglig på Mina sidor för dig som är Srf Medlem, auktoriserad medlem, anställd på Srf Företag och för dig som har Srf Redovisningspaket. Här är en kort sammanfattning utifrån den statistiken gällande löneläge för redovisningskonsulter. Nedan presenteras medianlön. Månadslönen beräknas på den överenskomna månadslönen för heltidsanställning utan tillägg och avdrag som skattepliktiga förmåner, rörliga lönedelar och ob-tillägg.

Lön redovisningskonsult 2023 (medianlön):

  • Redovisningsassistent, utan eget kundansvar: 29 000 kr
  • Redovisningskonsult med upp till 3 års vana: 32 000 kr
  • Redovisningskonsult med mer än 3 års vana: 37 000 kr
  • Auktoriserad Redovisningskonsult med upp till 3 års vana: 38 400 kr
  • Auktoriserad Redovisningskonsult med mer än 3 års erfarenhet: 41 034 kr

Så blir du Auktoriserad Redovisningskonsult

Srf konsulterna auktoriserar redovisningskonsulter. Auktorisationen är en tydlig karriärväg för dig som arbetar i redovisnings- och lönebranschen som visar att du tillhör de bästa i Sverige.

Läs om antagningskrav och vägen till auktorisation här

Läs mer om framtidsutsikter i redovisningsbranschen


FAQ - Vanliga frågor och svar  
FAQ - Vanliga frågor och svar: Vad kan Srf konsulterna erbjuda dig som redovisningskonsult?  
FAQ - Vanliga frågor och svar: Hur blir jag Auktoriserad Redovisningskonsult?  
FAQ - Vanliga frågor och svar: Vad behöver jag bifoga i min ansökan till Auktoriserad Redovisningskonsult?  
FAQ - Vanliga frågor och svar: Kan alla bli Auktoriserad Redovisningskonsult?  
FAQ - Vanliga frågor och svar: Jag har jobbat med redovisning innan jag påbörjade min utbildning, kan jag tillgodoräkna mig den praktiska erfarenheten?  
 
22
jul
22 jul

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender