Srf konsulternas disciplinnämnd

För att behålla medlemskap och auktorisation måste den som är medlem i Srf konsulternas förbund följa förbundets stadgar och etiska regler. För att se till att medlemmarna efterlever dessa regler och stadgar har förbundet en disciplinnämnd.

En Srf Auktoriserad medlem som bryter mot förbundets stadgar, normer eller i övrigt brister i sin yrkesutövning eller skadar förbundet eller dess enskilda medlemmar kan anmälas till Srf konsulternas disciplinnämnd.

Den som berörs av eller anser sig lidit skada av en Srf Auktoriserad medlems agerande kan göra en anmälan till disciplinnämnden. Anmälan kan också komma från Srf konsulternas kvalitetsnämnd, bland annat om den auktoriserade medlemmen vägrat genomgå kvalitetsuppföljning.

Ledamot Befattning Ort
Lars-Erik Bergström Ordförande Falun
Susanne Österlund Ordförandesuppleant Gävle
Mats Olsson Ledamot Falköping
Mona Ljung Ledamot Gävle
Pia Andrén Hast Ledamot Mariefred
Jeanette Isaksson Ledamot Borås
Camilla Boije Sekreterare Stockholm

För mer information kontakta:

Camilla Boije

Sekreterare Disciplinnämnden
E-post: 

 
22
jul
22 jul

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender