Srf Certifierad Affärsrådgivare – en karriärväg för Auktoriserade Redovisningskonsulter

En Auktoriserad Redovisningskonsult fungerar som en naturlig rådgivare till sina kundföretag. Med rätt kompetens och starka löpande kundkontakter har konsulten en bra bild av företagets utveckling. För att tydliggöra redovisningskonsultens roll som rådgivare erbjuder Srf konsulterna möjligheten att bli Srf Certifierad Affärsrådgivare. En certifiering som lyfter fram landets främsta rådgivare inom redovisning.

Rollen som Auktoriserad Redovisningskonsult omfattar även viktig rådgivning, vilket främst innebär redovisningsnära rådgivning som exempelvis frågor kring rapportering, tolkning av regelverk, skatteplanering och effektiv administration. En Srf Certifierad Affärsrådgivare medverkar i företagets viktiga affärsbeslut i frågor om inriktning, pris och volym, kalkyler över investeringar, budgetering, utformning av vinstdelningssystem och liknande områden som påverkar kundföretagens lönsamhet och likviditet.

Ett program med totalt 5 kurser, varav 3 onlinekurser, samt en avslutande seminariedag gäller för att ta sitt certifikat.

Läs mer om vårt utbildningsprogram Srf Certifierad Affärsrådgivare

FAQ – vanliga frågor och svar Srf Certifierad Affärsrådgivare  
FAQ – vanliga frågor och svar Srf Certifierad Affärsrådgivare: Hur får jag titeln Srf Certifierad Affärsrådgivare?  
FAQ – vanliga frågor och svar Srf Certifierad Affärsrådgivare: Finns det undantag eller måste jag gå alla kurserna i programmet för att bli certifierad?  
FAQ – vanliga frågor och svar Srf Certifierad Affärsrådgivare: Gäller samma krav på aktualitetstimmar för mig som Srf Auktoriserad Redovisningskonsult när jag blir certifierad?  
FAQ – vanliga frågor och svar Srf Certifierad Affärsrådgivare: Vad är skillnaden på en Auktoriserad Redovisningskonsult och en Certifierad Affärsrådgivare?  
FAQ – vanliga frågor och svar Srf Certifierad Affärsrådgivare: Är seminariedagen obligatorisk?  
FAQ – vanliga frågor och svar Srf Certifierad Affärsrådgivare: Jag har gått dessa kurser för ett antal år sedan, räknas dom? Från vilket år?  
FAQ – vanliga frågor och svar Srf Certifierad Affärsrådgivare: Hur lång tid tar det att genomföra utbildningen?  
FAQ – vanliga frågor och svar Srf Certifierad Affärsrådgivare: Hur många aktualitetstimmar ger utbildningen?  
FAQ – vanliga frågor och svar Srf Certifierad Affärsrådgivare: Ger seminariedagen aktualitetstimmar?  
FAQ – vanliga frågor och svar Srf Certifierad Affärsrådgivare: Kostar det mig något extra att ha titeln?  
FAQ – vanliga frågor och svar Srf Certifierad Affärsrådgivare: Hur länge har jag titeln?  
FAQ – vanliga frågor och svar Srf Certifierad Affärsrådgivare: Kan jag ha kvar titeln även om min auktorisation upphört?  
FAQ – vanliga frågor och svar Srf Certifierad Affärsrådgivare: Behöver jag gå ännu fler kurser nu för att behålla även denna titel?  
FAQ – vanliga frågor och svar Srf Certifierad Affärsrådgivare: Finns det någon logotyp jag kan använda i min profilering?  
FAQ – vanliga frågor och svar Srf Certifierad Affärsrådgivare: Hur kommer min titel att presenteras på srfkonsult.se?  
FAQ – vanliga frågor och svar Srf Certifierad Affärsrådgivare: Jag är auktoriserad genom FAR, kan jag bli certifierad affärsrådgivare hos Srf konsulterna?