Lönekurser med godkända aktualitetstimmar

Du som Auktoriserad Lönekonsult får tillgodoräkna dig aktualitetstimmar för alla leverantörers utbildningar som är validerade av Srf Utbildningsråd. 

Är du Auktoriserad Lönekonsult eller utbildningsleverantör och vill validera din/en utbildning?
Som Auktoriserad Lönekonsult kan du bidra till att utöka utbudet för validerade kurser. Ge utbildningsleverantören förslag på att validera sin utbildning och/eller ansök om att få din utbildning validerad.

Valideringsmöjlighet för utbildningsleverantörer gäller vidareutbildningar för Auktoriserade Lönekonsulter. Ansökan valideras av Srf Utbildningsråd.

Ansök om validering av utbildning

Srf utbildning

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Affärsrådgivning 1 Aktualitetstimmar: 2  
K/U Benämning: AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå (onlinekurs) Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: AGI 2 – så påverkas löneprocessen Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: AGI workshop Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: ALK Puls Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Arbetsrätt (-Praktisk HR) Aktualitetstimmar: 12  
K/U Benämning: Arbetsrätt fördjupning Aktualitetstimmar: 12
K/U Benämning: Bokföring grund Aktualitetstimmar: 24
K/U Benämning: Branschforum lön – Srf dagarna 2019 Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: Ekonomi för lönekonsulter Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Engelska för lönekonsulter steg 1 Aktualitetstimmar: 6,5  
K/U Benämning: Engelska för lönekonsulter steg 2 Aktualitetstimmar: 6,5
K/U Benämning: Excel funktioner - Online Aktualitetstimmar: 4
K/U Benämning: Excel för självlärda - Online Aktualitetstimmar: 4
K/U Benämning: Excel Pivot - Online Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Frisk personal - Lönsamma lösningar - Onlinekurs Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: GDPR - Pass i Konsultveckan 2021 Aktualitetstimmar: 3,5
K/U Benämning: GDPR Onlinekurs Aktualitetstimmar: 1,5  
K/U Benämning: Högaktuellt inom lön – Srf dagarna 2019 Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Inspiration Lön (Wise Professionals i samarbete med Srf konsulterna) Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Kollektivavtal Aktualitetstimmar: 3,5  
K/U Benämning: LAS anställning och uppsägning – onlinekurs Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Lön – Skatter och avgifter Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Lönehantering 3 Aktualitetstimmar: 5  
K/U Benämning: Lönekartläggning Aktualitetstimmar: 6
K/U Benämning: Löneväxling Aktualitetstimmar: 6  
K/U Benämning: Löpande bokföring - Redovisning 1 Aktualitetstimmar: 10
K/U Benämning: Nyhetsdagen 2019 Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: Personalförmåner Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Resor och traktamenten Aktualitetstimmar: 6  
K/U Benämning: SALK Introduktion e-kurs Aktualitetstimmar: 2,5  
K/U Benämning: Semesterhantering och semesterlagen Aktualitetstimmar: 5,5
K/U Benämning: Skatteplanering i ägarledda företag Aktualitetstimmar: 4
K/U Benämning: Skrivcoaching för lönekonsulter Aktualitetstimmar: 7,5  
K/U Benämning: Smartare kundkommunikation - Online Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Srf konsulternas Kvalitetsdag Aktualitetstimmar: 5
K/U Benämning: Strategisk Lönepolitik – onlinekurs Aktualitetstimmar: 5
K/U Benämning: Systemförvaltning – lön Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Säljande Kundvård - Online Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Upphandling nytt lönesystem Aktualitetstimmar: 1/tillfälle

Srf Utbildning, Visma Draftit, Iterum

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Expo Lön 2019 Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: Expo Lön 2020 Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: Expo lön 2022 Aktualitetstimmar: 3

Accountor

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2022) Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Kundansvarigutbildning, del 1-2 Aktualitetstimmar: 6
K/U Benämning: Kundansvarigutbildning, del 3, Leverans, web Aktualitetstimmar: 4,5
K/U Benämning: Kundansvarigutbildning, Del 4, Uppföljning & Kvalité, web Aktualitetstimmar: 4
K/U Benämning: Kundansvarigutbildning, del 5, Kundutveckling för supernöjda kunder, web Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Performance Management för chefer/ledare Aktualitetstimmar: 0,5

Advantum Kompetens

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Aktualitetstimmar: 5,5
K/U Benämning: Lönekartläggning Aktualitetstimmar: 3,5

Azets

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Bokföring - utmaningar inom lön Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Drivmedel Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Expat i Sverige - vad som gäller Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Expatriater Aktualitetstimmar: 6
K/U Benämning: Förmånsbilar Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: Föräldralön - samma begrepp men olika hantering Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: GDPR - för lönekonsulter Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Granskning reseräkningar Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Incitamentprogram i Lönehanteringen Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: ISAE - praktisk tillämpning för lönekonsulter Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Kollektivavtal hos kund - så berör det oss som lönepartner Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: KU trots AGI? Vad gäller egentligen för expatriater Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Kvittning Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Lönerevision ur ett HR perspektiv Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Löneväxling Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Representation Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: Semesterskulden, förstår vi den?, web Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: SINK grundutbildning Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: Skattelättnader för cykelförmån Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Vikten av ett genomtänkt anställningsavtal Aktualitetstimmar: 0,5

BG Institute

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Compensation & Benefits Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Grundkurs i tjänstepensioner från arbetsgivarens perspektiv Aktualitetstimmar: 3

Björn Lundén

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Förmåner Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: Höstkickoff med nyhetsfokus Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Incitamentsprogram, web Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Kvalificerade personaloptioner, web Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Lön 2, web Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Nya LAS-regler 2022 Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Personalnyheter, web Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Representation – skatteregler för företag och anställda Aktualitetstimmar: 2  
K/U Benämning: Representation, web Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: Semester, web Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Sjuklön, web Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Skattedagen 2017 Aktualitetstimmar: 2,5  
K/U Benämning: Skattedagen 2018 Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Skattedagen 2021, web Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Skattedagen 2023 Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Skattenyheter (2020) Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Skattenyheter 2022 Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Skattenyheter e-kurs (2020) Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Tjänsteställe Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Uppsägning pga arbetsbrist, web Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: Utlandskurs Kroatien, Personalförmåner Aktualitetstimmar: 3,5  
K/U Benämning: Utlandskurs Kroatien, Uppsägning och avsked Aktualitetstimmar: 1,5  

Crona Software (fd DataVara)

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Fördjupningskurs 1 dag Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Fördjupningskurs LSS, 2 dgr Aktualitetstimmar: 4
K/U Benämning: Semesterkurs, 2 dgr Aktualitetstimmar: 3

Deloitte

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: KU-Utland Aktualitetstimmar: 1  
K/U Benämning: Månatlig rapportering Aktualitetstimmar: 3  

Ecit Services

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Konsultrollen - Kundvård Aktualitetstimmar: 5

Edge HR

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Arbetsrätt och ekonomi Aktualitetstimmar: 6
K/U Benämning: Arbetsrättslig Intensivutbildning steg 1 Aktualitetstimmar: 39
K/U Benämning: Arbetsrättslig Intensivutbildning steg 2 Aktualitetstimmar: 19
K/U Benämning: Lön i fokus Aktualitetstimmar: 1,5  
K/U Benämning: Lönekartläggning i praktiken HR Aktualitetstimmar: 3

Eduhouse

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Fora rapportering Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Lön för utlandsanställda / Expariate payroll Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Lönecontrolling: Semesterskuld & bokföring Del 1, web Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Lönecontrolling: Semesterskuld & bokföring Del 2, web Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Lönedagen 2022 Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: Lönekonsultens framtida karriär Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Lönerevision 2023 Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Löneskulder & AGI Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Nyheter inom lön 2023 Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Sammanfallande semesterår Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: SCB Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Semesterårsskifte Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Skatt för utlandsanställda - Del 1, web Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Skatt för utlandsanställda - Del 2, web Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: VISMA lön 600, web Aktualitetstimmar: 1

FAR

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Bankernas infrastruktur - Så påverkas du som rådgivare Aktualitetstimmar: 1

FEI (företagsekonomiska institutet 1888)

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Lön 2 - Fördjupningskurs Aktualitetstimmar: 10  
K/U Benämning: Lön 3 - uppdatering och nyheter Aktualitetstimmar: 24  
K/U Benämning: Lönebokföring Aktualitetstimmar: 5

Framfot

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Arbetsrätt i praktiken Aktualitetstimmar: 13
K/U Benämning: HR i praktiken Aktualitetstimmar: 19,5
K/U Benämning: Konflikthantering och svåra samtal Aktualitetstimmar: 4
K/U Benämning: Rekrytera rätt Aktualitetstimmar: 4

Heidmark & Partners

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Club Executive Lönekonsult – Påbyggnad Aktualitetstimmar: 12
K/U Benämning: Excel för Lön & Redovisning Aktualitetstimmar: 12
K/U Benämning: Löneutbildning för löpande under året Aktualitetstimmar: 6

Hjärtum Utbildning

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Lönedagarna (2021) Aktualitetstimmar: 5

Hogia Institutet

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: 2 dagars Användarträff Hogia Aktualitetstimmar: 8
K/U Benämning: Användarträff Årsskifte -AGI Hogia Lön- Lön Plus Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Bokföring fördjupning Aktualitetstimmar: 3,5
K/U Benämning: Bokföring grund Aktualitetstimmar: 10,5
K/U Benämning: Hogias Kompetensdagar Lön & HR 2023 Aktualitetstimmar: 4
K/U Benämning: Hogias Kompetensdagar Lön & HR 2024 Aktualitetstimmar: 5
K/U Benämning: Hogias Kompetensdagar Lön/HR 2022 Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Höstens tvådagars användarträff Aktualitetstimmar: 4
K/U Benämning: Kompetensdagarna Lön/HR 2021 Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Löneadministration Påbyggnad Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Sjuklönelagen i praktiken Aktualitetstimmar: 2  

HR Fokus

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Ferielön för avtalet AB, för kommuner och vissa friskolor Aktualitetstimmar: 5,5
K/U Benämning: Ferielön för friskolor Aktualitetstimmar: 5,5

Intly

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Intly Payroll Analytics Aktualitetstimmar: 6

Iterum Education

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Bilförmåner – en fördjupning Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Emailing in English – kommunicera via epost på engelska Aktualitetstimmar: 3  
K/U Benämning: Iterums Lönedag Aktualitetstimmar: 3  
K/U Benämning: Lönecirkel Aktualitetstimmar: 5
K/U Benämning: Lönekartläggning Aktualitetstimmar: 2,5  
K/U Benämning: Lönesättning och lönerevision-eKurs Aktualitetstimmar: 10  
K/U Benämning: Nyanställningskostnader Aktualitetstimmar: 1,5  
K/U Benämning: Organisatorisk och social arbetsmiljö – om konsten att omsätta en föreskrift i praktiken Aktualitetstimmar: 1,5  
K/U Benämning: Payroll English – Affärsengelska för dig som jobbar med lön – eKurs och workshop Aktualitetstimmar: 9,5  
K/U Benämning: Payroll English – Affärsengelska med inriktning på löneområdet - eKurs Aktualitetstimmar: 10  
K/U Benämning: Pensioner och försäkringar på svenska arbetsmarknad Aktualitetstimmar: 12
K/U Benämning: Personalens skatter & Avgifter Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Personalförmåner Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Personalförmåner - eKurs Aktualitetstimmar: 14  
K/U Benämning: Personalskatter - utland-eKurs Aktualitetstimmar: 11  
K/U Benämning: Semesterledigheter enligt lag och kollektivavtal - eKurs Aktualitetstimmar: 14  
K/U Benämning: Sjuk- föräldraledighet samt övriga ledigheter - eKurs Aktualitetstimmar: 14  
K/U Benämning: Skatter och avgifter - eKurs Aktualitetstimmar: 14  
K/U Benämning: Trygghetsförsäkringar enligt lag och kollektivavtal - eKurs Aktualitetstimmar: 10  

IUC Sjuhärad

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Chefkollen – Utbildning i en personalledande roll Aktualitetstimmar: 3  

Klara Consulting i Sverige

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Passar löneväxling in i organisationens pensionserbjudande? Aktualitetstimmar: 1,5

Kontek Lön

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Bokföring för löneadministratörer Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: Kontek Update Aktualitetstimmar: 1,5  
K/U Benämning: Kontekdagen 2021 Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Kontekdagen 2022 Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Kontekdagen, seminariedagen Lön och Personal Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Löneadministrativ Fördjupningsutbildning Aktualitetstimmar: 5
K/U Benämning: Semesterhantering i Kontek Lön Aktualitetstimmar: 1

KPA Pension

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Fortsättningskurs om pensioner Aktualitetstimmar: 5
K/U Benämning: Pensionsekonomins grunder Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: Politikerpensioner Aktualitetstimmar: 5

Lexa HR

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Diskrimineringslagstiftning med fokus på Lönekartläggning Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Fördjupning Löneöversyn för lönespecialister Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Målbaserad lönesättning Aktualitetstimmar: 1,5  
K/U Benämning: Strategisk lönepolitik, för lönespecialister Aktualitetstimmar: 11  

Montico Kompetensutveckling

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Systemförvaltning för lönekonsulter Aktualitetstimmar: 24

People Provider

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Utbildning i lönerevisionsprocess Aktualitetstimmar: 2

RightEducation

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Arbetidslagstiftningen Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Arbetstvist - Arbetsrätt för VD Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Beskattning av bilförmån Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Deklaration 1 - Inkomst av tjänst och kapital Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Diskriminering på arbetsplatsen och vid rekrytering Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Fyra korta kurser i arbetsrätt Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Förmåner - skattefritt eller beskattat Aktualitetstimmar: 4
K/U Benämning: Föräldraledighetslagen Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: GDPR - När, var, hur och för vem? Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Nya regler i lagen om anställningsskydd – LAS 2022 Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Nyhetsdag Personal och Löner 2023 Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Olovlig frånvaro från arbetsplatsen Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Personal och löner Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Praktisk juridik för egenföretagare, web Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Representation, konferenser och sponsring Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Skattedag 2023 Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Skatteplanering och utdelning i fåmansaktiebolag - 3:12 reglerna Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Systematiskt arbetsmiljöarbete för ledare Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Traktamente och reseersättning Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Uppsägning på grund av Arbetsbrist Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Uppsägning på grund av Personliga skäl Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Övergång av verksamhet - de arbetsrättsliga reglerna Aktualitetstimmar: 1

Simployer (fd Tholin & Larsson)

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Allt om föräldraledighet Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Arbetsrätt Aktualitetstimmar: 11  
K/U Benämning: Arbetsrättens grunder Aktualitetstimmar: 12
K/U Benämning: Arbetsrättsligt grundkurs steg 1 Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Arbetsrättsligt grundkurs steg 2 Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Arbetstid och lönehantering Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Bilförmån och personalbilar, web Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Elbilen och skatten - drivmedelsfrågor Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Extern representation Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Extern representation, web Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: GDPR i anställningsförhållandet - vad gäller? Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: HR-träffen 2023 Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Intern representation Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Intern representation, web Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: Kompetensbaserad rekrytering, web Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Lilla Lönedagen 2023 Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Löneadministration kvalificerad Aktualitetstimmar: 5,5
K/U Benämning: Löneadministration påbyggnad Aktualitetstimmar: 5,5
K/U Benämning: Lönehantering vid frånvaro Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Motion och friskvård, web Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Ny LAS-ålder 2023 Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Nya LAS 1 år Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Personalens måltider Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Policys och rutiner som arbetsgivaren måste ha Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Sjukfrånvaro - arbetsgivarens ansvar Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Stora Lönedagen 2021 Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: Stora lönedagen 2022 Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Stora Lönedagen 2023 Aktualitetstimmar: 3

Skandia, tillsammans med dotterbolaget Skandikon

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Grundkurs i pension Aktualitetstimmar: 6
K/U Benämning: Grundläggande genomgång av nyare pensionsbestämmelser för förtroendevalda politiker inom kommun och region Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: Grundläggande genomgång av äldre pensionsbestämmelser för förtroendevalda politiker inom kommun och region Aktualitetstimmar: 1,5

Skattehuset i Göteborg

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Byråveckan Kroatien 2019 (i samarbete med Tirfing Education AB, Allians Revision & Redovisning AB) Aktualitetstimmar: 6
K/U Benämning: Skattedagen 2018 Aktualitetstimmar: 1  
K/U Benämning: Utlandskurs Byråvecka Mallorca – Lönedag Aktualitetstimmar: 2,5  

Skatteverket

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Arbetsgivardeklaration på individnivå – Föreläsning Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Arbetsgivardeklaration på individnivå – Webbseminarium Aktualitetstimmar: 1  
K/U Benämning: Arbetsgivardeklaration på individnivå Fördjupad – Webbseminarium Aktualitetstimmar: 1  

Stockholm School of business SSB

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning : Systemförvaltning för lönespecialister Aktualitetstimmar: 10

Svensk Handel

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Avtalsfördjupning Lager- och E-handelsavtalet Aktualitetstimmar: 4
K/U Benämning: Avtalsinformation- Detalj-och Partihandelsavtalet Aktualitetstimmar: 1  

Visma Draftit

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Expo Lön 2022 - 10årsjubileum! Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: Expo lön 2023 Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: Löneadministration - nyheter inom lag & avtal 2021 Aktualitetstimmar: 1

Visma Enterprise

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Fördjupning - Lön i Agda PS Aktualitetstimmar: 5,5
K/U Benämning: Grundkurs i Agda PS Aktualitetstimmar: 5
K/U Benämning: Kunddagar Agda PS 2022 Aktualitetstimmar: 4
K/U Benämning: Seminarium Semesterrutiner Aktualitetstimmar: 1  
K/U Benämning: Systemförvaltare i Agda PS Aktualitetstimmar: 11
K/U Benämning: Årsskifte i Agda PS Aktualitetstimmar: 2

Visma Nmbrs

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Nmbrs Lönedag - Avtalsåret 2020 Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: Visma Nmbrs Lönedag - 2021 Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Visma Nmbrs Lönedag - 2022 Aktualitetstimmar: 1,5

Wise Professionals

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Inspiration Lön (Wise Professionals i samarbete med Srf konsulterna) Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Seminarium om utlandslöner Aktualitetstimmar: 1  
K/U Benämning: Tidsystemet - en viktig del av löneprocessen Aktualitetstimmar: 1
 
30
sep
30 sep

Moms på IOSS

Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen och betalat momsen enligt denna.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender