Lönekonsult – ett framtidsyrke

Lönekonsult är en efterfrågad yrkesroll och allt eftersom löneprocesserna blir effektivare, ökar behovet av ny och även bredare kompetens inom löneområdet.

Ett successivt generationsskifte med pensionsavgångar och stora behov av att kunna rekrytera kompetenta lönekonsulter ställer krav på utbildning för marknadens framtida behov. Känner du dig redo för utmaningen?

Auktoriserad Lönekonsult

Under 2013 påbörjades Srf konsulternas arbete med att auktorisera lönekonsulter. Det finns ingen statistik över hur många i Sverige som jobbar med lön idag. Men det är tydligt  att det är brist på personer med hög kompetens inom lön och många företag har idag svårt att rekrytera. Syftet med auktorisationen är att tydliggöra den kompetens som finns och som krävs av yrkesrollen. Ett av kraven är att man måste ha  dokumenterad erfarenhet som lönekonsult, inte bara rätt utbildning. Det finns idag flera YH-utbildningar inom lön som kan leda till auktorisation.

Vad gör en lönekonsult?

En lönekonsult arbetar självständigt med lönefrågor, som inkluderar både HR och redovisning. Att få fram lönebesked kräver kunskap och information, vilket kan innebära lika många behov att uppfylla som antalet anställda som får lön. Sverige har en komplex löneprocess och lönehanteringen kräver rätt kompetens. Den moderna löneprocessen i kombination med allt mer komplexa lagar och regler, self-service och ökad globalisering ställer ökade krav på löneyrket, krav som även tydliggör rollens mångsidighet. Att arbeta med lön är utvecklande och spännande, och det är ett område i ständig förändring.

Vilken lön har en lönekonsult?

När man väljer ett yrke som kräver ett antal år i utbildning och studielån så kan det vara intressant att veta hur mycket man kan räkna med att få i lön i det yrket. Det är svårt att säga exakt eftersom det kan skilja en del beroende på tjänstens ansvarsområden och var i landet man är verksam. Storstaden har generellt högre löner och landsorten lägre än genomsnittet men för lönekonsulterna är det inte så stora skillnader. Det kan också skilja beroende på om man äger verksamheten själv, är anställd, eller om man kombinerar lönekonsultrollen med ett chefsuppdrag.

Srf konsulterna genomför regelbundet en pris- och löneenkät som ger aktuell lönestatistik. Enkäten är tillgänglig på Mina sidor för dig som är Srf Medlem, auktoriserad medlem eller anställd på Srf Företag. Här är en kort sammanfattning utifrån den statistiken gällande löneläge för lönekonsulter. Nedan presenteras medianlön. Månadslönen beräknas på den överenskomna månadslönen för heltidsanställning utan tillägg och avdrag som skattepliktiga förmåner, rörliga lönedelar och ob-tillägg.

Lön lönekonsult 2023 (medianlön):

  • Löneadministratör utan eget kundansvar: 30 000 kr
  • Lönekonsult upp till 3 års vana: 34 000 kr
  • Lönekonsult mer än 3 års vana: 36 000 kr
  • Auktoriserad Lönekonsult (inhouse/löneavdelning) 44 000 kr
  • Auktoriserad Lönekonsult (outsourcing) 40 000 kr

Att jobba som lönekonsult

För dig som studerar inom lön finns stora möjligheter att forma din egen karriär. Lön betalas ut i alla branscher och du kan välja att jobba med löneuppdrag inhouse eller via outsourcing, på litet eller stort företag. Du kan välja att söka anställning hos ett etablerat företag eller att på sikt starta egen lönebyrå.

Starkt förtroende på marknaden

I takt med att kraven på yrkesrollen höjs har också behovet av att tydliggöra kompetensen inom lön ökat på marknaden. Med Srf konsulterna i ryggen stärks yrkesrollen genom den nya Auktoriserade Lönekonsulten ytterligare. Srf konsulterna arbetar  med branschfrågor för att kvalitetssäkra, utveckla och förbättra förutsättningarna för lönekonsulter. Det arbetet sker främst genom samarbete med marknadens aktörer i arbetsgrupper samt lobbyverksamhet mot myndigheter och andra samhällspåverkande organ. En Auktoriserad Lönekonsult blir kvalitetssäkrad via auktorisationen och Srf konsulterna arbetar även med att ta fram standards för lönebranschen.

Att bli Auktoriserad

Beroende på dina förkunskaper finns det olika vägar till auktorisation och medlemskap hos Srf konsulterna. Antingen kan du ansöka utifrån sex års yrkeserfarenhet alternativt med godkänd utbildning kompletterat med tre års yrkeserfarenhet.

Läs mer om hur du blir Auktoriserad Lönekonsult 

Läs mer om framtidsutsikter i lönebranschen


FAQ - Vanliga frågor och svar

 
  Vad kan Srf konsulterna erbjuda dig som är verksam inom lön?  
  Hur blir jag Auktoriserad Lönekonsult?  
  Vad behöver jag bifoga i min ansökan till Auktoriserad Lönekonsult?  
  Kan alla bli Auktoriserad Lönekonsult?  
  Vilka Yrkeshögskolor har godkända utbildningar?  
  Är det bara Yrkeshögskolors utbildningar som gäller som grund för teori?  
  Jag har jobbat med lön innan jag påbörjade min YH-utbildning, kan jag tillgodoräkna mig den praktiska erfarenheten?  
  Hur kan jag förbereda mig inför auktorisationsexamen?  
 
22
jul
22 jul

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender