Person skriver på en laptop

Digital redovisningsmiljö

Redovisningsmiljön förändras i snabb takt och digitaliseringen ger många möjligheter. Det väcker ett antal viktiga frågeställningar som Srf konsulterna har identifierat för både redovisningsbyråerna och deras kunder.

Grunden för vad som ska sparas och i vilken form uppgifter ska sparas i finns i bokföringslagen (BFL). Även andra regelverk påverkar hur informationen får behandlas och lagras i den digitala miljön, till exempel reglerna kring personuppgifter via GDPR och lagstiftningen kring penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vanliga frågeställningar

Den snabba utvecklingen skapar konkreta frågor avseende hur den digitala redovisningsmiljön fungerar inom ramen för gällande regelverk. Frågorna rör inte bara kundföretagen, utan även redovisningskonsulter, revisorer och kvalitetsrådgivare som ska göra kontroller av att lagar och regler följs. Även programvaruföretagen berörs av dessa frågeställningar, eftersom de vill leverera en lösning som följer lagar och normer. Det innebär att behovet ökar av kunskap om den ”digitala juridiken” för att utnyttja möjligheterna utan att bryta mot reglerna.

Exempel på områden som väcker frågeställningar är:

  • E-fakturor
  • Skanninglösningar
  • Appar för att fotografera kvitton
  • Molnbaserade redovisningssystem
  • Automatiska avstämningar av konton
  • Lärande system med förslag till kontering
  • API för att läsa information direkt inne i filer
  • Matchning mot jämförelsevärden för att indikera avvikelser

FAQ – Frågor och svar om den digitala redovisningsmiljön

Alla frågeställningar har inte enkla och entydiga svar, och dessutom påverkas de av den pågående utvecklingen inom både teknik och regelverk. Syftet med nedanstående frågor och svar är därför främst att ge en övergripande bild av olika frågeställningar och de svar som normalt är tillämpliga.

Räkenskapsinformation – uppgifter, form och format  
Räkenskapsinformation – uppgifter, form och format: I vilka former kan räkenskapsinformation sparas?  
Räkenskapsinformation – uppgifter, form och format: Vad innebär byte av form?  
Räkenskapsinformation – uppgifter, form och format: Vad innebär det att formatet ska sparas och vad betyder byte av format?  
Räkenskapsinformation – uppgifter, form och format: Vad innebär kravet att inga uppgifter får förändras eller försvinna?  
Räkenskapsinformation – uppgifter, form och format: Vad gäller för ”gamla” uppgifter som överförts till en annan form före 1 juli 2024?  
Räkenskapsinformation – uppgifter, form och format: I vilken form kan en verifikation sparas?  
Räkenskapsinformation – uppgifter, form och format: I vilken form och i vilket format ska bokföringen i ett bokföringsprogram sparas?  
Räkenskapsinformation – uppgifter, form och format: Vad händer om licensen med molnleverantören upphör?  
Arkiveringsplats  
Arkiveringsplats: Var får räkenskapsinformation på papper lagras?  
Arkiveringsplats: Var får elektronisk räkenskapsinformation lagras?  
Systemdokumentation och arkivplan  
Systemdokumentation och arkivplan: Varför är det viktigt att företaget har en uppdaterad systemdokumentation och arkivplan?  
Ansvarsfrågor  
Ansvarsfrågor: Kan ett företag vara ansvarigt för ett system som det inte kan kontrollera?  
Ansvarsfrågor: Vem är ansvarig för verifikationer som upprättas av redovisningsbyrån?  
Ansvarsfrågor: Vem är ansvarig för automatiskt upprättade verifikationer?  
Ansvarsfrågor: Kan ett företag överlåta ansvaret för arkiveringen på molnleverantören?  
Tillgång till företagets data  
Tillgång till företagets data: Vem har access till data i ett molnbaserat system?  
Tillgång till företagets data: Kan ett företags data ingå i ”Big data” utan att företaget godkänner det?  
 
22
jul
22 jul

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender