Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 7 juni, 2023

GDPR incidenter

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) rapport över anmälda personuppgiftsincidenter som togs emot under 2022 visar att 6 av 10 incidenter uppges vara orsakade av den mänskliga faktorn.

Läs mer
Publicerat 5 juni, 2023

KU granskning av regeringen

Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 26 anmälningar, I fem fall förekom brister, ett fall avser beredning av lagförslag om sekretess i ärenden om elstöd.

Läs mer
Publicerat 5 juni, 2023

Justering bilförmånsvärde

Skatteverket har i sin vägledning förtydligat att ett justerat förmånsvärde för bil endast kan medges från och med den kalendermånad då justeringsbeslutet meddelas.

Läs mer
Publicerat 31 maj, 2023

Nedsättning jordbruksdiesel

Riksdagen har beslutat om förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk under hela 2023.

Läs mer
Publicerat 31 maj, 2023

Skattefri laddel

Riksdagen har beslutat om en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel som arbetsgivaren erbjuder i anslutning till arbetsplatsen under perioden 1 juli 2023 – 30 juni 2026.

Läs mer
1 2 3 140