Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 26 februari, 2024

AI byrå

EU-kommissionen inrättar en europeisk AI-byrå, som ska fungera som ett centrum för AI-expertis i EU. Byrån kommer att spela en avgörande roll i genomförandet av AI förordningen.

Läs mer
Publicerat 22 februari, 2024

Personalliggare inom bygg

Skatteverket förtydligar att det endast är byggarbetsplatser inom Sverige som omfattas av krav på personalliggare, skyldigheter avser inte personalliggare på byggarbetsplatser utanför Sverige.

Läs mer
Publicerat 22 februari, 2024

Moms vid överlåtelse

Skatteverket har kommit med ställningstagande gällande överlåtelse av verksamhet och när ingående skatt inte skulle varit avdragsgill för mottagaren, mervärdesskatt.

Läs mer
Publicerat 22 februari, 2024

Idrottsdomares skatt

Skatteverket förtydligar att en idrottsdomar inte definieras som idrottsman i den mening som avses i 3 § A-SINK oavsett om domaren finns på en spelplan eller på annat sätt har en publik.

Läs mer
Publicerat 20 februari, 2024

Samfälligheters moms

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i fyra mål slagit fast att de bidrag som samfällighetsföreningar uttaxerar av sina medlemmar inte ska vara föremål för mervärdesskatt.

Läs mer
1 2 3 187
 
29
feb
29 feb

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2023-07-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender