Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 23 maj, 2024

Brister i förebyggande arbete mot penningtvätt

Riksrevisionens nya granskningsrapport visar på brister i statens förebyggande arbete mot penningtvätt med svag tillsyn samt otillräcklig effektivitet hos tillsynsmyndigheterna.

Läs mer
Publicerat 23 maj, 2024

Uppgiftsskyldighet

Riksdagen har röstat igenom en ny lag om uppgiftsskyldighet för myndigheter, kommuner och a-kassor i syfte att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Läs mer
Publicerat 23 maj, 2024

Utländsk skatt

Skatteverket har publicerat två ställningstaganden gällande fördelning av intäkts- och kostnadsposter i spärrbeloppsberäkningen vid avräkning utländsk skatt.

Läs mer
Publicerat 23 maj, 2024

KU för samfälligheter

Skatteverket förtydligar att kontrolluppgift (KU) inte ska lämnas för delägares andel av en samfällighets ränteutgifter.

Läs mer
Publicerat 23 maj, 2024

AI förordning antagen

EU:s ministerråd. har formellt beslutat om AI förordningen som är EU:s allmänna reglering av artificiell intelligens.

Läs mer
1 2 3 204