NSRS – Hållbarhetsredovisning för SME-företag

Hållbarhetsredovisning kommer bli allt viktigare och innebära stora konkurrensfördelar för redovisningsbyråerna och deras kunder. Tillsammans med systerorganisationerna i Norge och Finland har Srf konsulterna därför lanserat en ny nordisk standard för hållbarhetsredovisning. NSRS, Nordic Sustainability Reporting Standard, är helt anpassad för små och medelstora företag.

Standarden är ett viktigt verktyg för hållbart företagande och möjliggör för fler företag att kunna redovisa sitt hållbarhetsarbete. Hela 97 procent av alla Sveriges företag är småföretag och många av dessa bedriver verksamhet som underleverantör till stora bolag och industrier. Idag finns ett lagkrav för större och börsnoterade bolag att redovisa sitt hållbarhetsarbete, vilket bland annat handlar om att ställa krav på underleverantörerna. Det blir en kedjereaktion som på sikt kommer att påverka alla företag.

Varför hållbarhetsredovisning?

Klimatförändringar sker, vilket utgör en stor risk för affärerna liksom för de ekosystem som vi alla är beroende av. Snart kommer krav på att samtliga nordiska företag ska registrera klimatavtryck genom att mäta och rapportera sitt hållbarhetsarbete. Även sociala och ekonomiska  nyckeltal ingår i hållbarhetsredovisningen, eftersom hållbarhet är så mycket mer än enbart klimat- och miljöfrågorna.  

De standarder för hållbarhetsrapportering som finns idag är utvecklade för de stora företagen och är svåra för mindre företag att använda. Det finns ett stort behov av en nordisk objektiv rapporteringsstandard som är anpassad för små och medelstora företag.

Företag som tänker om runt sin affärsmodell utifrån ett hållbarhetsperspektiv, kommer att ha stora konkurrensfördelar. Med NSRS hållbarhetsredovisning får du bättre koll på din organisation, kan identifiera nya affärsmöjligheter och inte minst spara pengar på rätt ställe. Genom att mäta ekonomiska, miljörelaterade och sociala nyckeltal kommer du att kunna identifiera möjligheter där pengar kan sparas in och hur verksamheten utvecklas. Ditt viktiga hållbarhetsarbete ska du också berätta om i din marknadsföring. Det kommer att stärka ditt varumärke och öka företagets konkurrenskraft på marknaden. Vi ser även att hållbarhetsredovisning kommer att bli en nödvändighet för många företag för att kunna delta i upphandlingar och offertförfrågningar framöver.

Vad är NSRS hållbarhetsredovisning?

NSRS står för Nordic Sustainability Reporting Standard och är en nordisk standard för hållbarhetsredovisning avsedd för små och medelstora företag. NSRS-standarden har tagits fram av NAF, Nordic Accountant Federation, där branschorganisationerna i Sverige, Norge och Finland ingår och projektet har finansierats av Nordic Innovation. Standarden har utvecklats i nära samarbete med redovisningsbranschen med fokus på förenkling och högt användarvärde.

Nu finns både Level 1 som är förenlig med gällande krav i ÅRL så du som rapporterar enligt NSRS kan ingå i leverantörskedjan hos ett större, rapporteringspliktigt företag. För den som är helt ny på området och behöver en ytterligare sänkt tröskel för att komma igång med hållbarhetsarbetet, har vi i juni 2023 lanserat Entry Level. Det är en kraftigt förenklad version där en del av de externa kraven stått tillbaka för användarvänlighet och är tänkt för dig som gör detta för första gången.  

Vilka ska hållbarhetsrapportera enligt NSRS?

Redovisningskonsulter som vill öka värdet för kunderna och säkerställa en konkurrenskraftig verksamhet i den gröna övergången hos både den egna och kundföretagens verksamheter.

Användarna av NSRS Hållbarhetsrapport definieras som a) de små och medelstora företagen, b) redovisningskonsulterna och revisorer c) intressenterna som kommer att använda resultaten, exempelvis investerare, slutkonsumenter, stora företag som vill ha en överblick över klimatpåverkan i sin värdekedja och andra aktörer som söker kunskap om ett företagspåverkan och eventuellt också jämföra det med andra företag.

Innehåll och struktur för NSRS Nivå 1

Ekonomiska

 • Identifiera områden där du kan spara pengar: El, drivmedel, avfall, inköp
 • Beskriv er policy om hur ni jobbar med likviditet
 • Beskriv er policy för stabila ekonomiska förhållanden
 • Identifiera risker relaterade till korruption i en riskanalys
 • Vilka är era långfristiga lån?
 • Vilken är er soliditet?

Sociala

 • Antal sjukskrivna i procent
 • Könsfördelning
 • Antal som har fått skydd & säkerhetsutbildning de senaste tre åren

Miljö

5 fokusområden/mätvärden att rapportera om. Materialanvändning, avfall, energiförbrukning, växthusgasutsläpp och EU: s taxonomi.

Vad är Eu-taxonomin:

 • Begränsning av klimatförändringar
 • Anpassning till skydd av vatten och marina resurser
 • Jobba mot en övergång till en cirkulär ekonomi
 • Förebyggande och kontroll av föroreningar
 • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Tips: Om du följer stegen och uppgifterna guidas du genom en rapporteringscykel från A till Ö.


Exempel på NSRS hållbarhetsrapporter för hållbarhetsredovisning

Här kan du ladda ner NSRS hållbarhetsrapport SME

NSRS Entry Level är en förenklad variant av NSRS Level 1 och kan därför vara lämplig att börja med.

Entry Level

Level 1

Andra relevanta dokument:

FAQ  
FAQ: Hur utvecklar NSRS hållbarhetsrapport min verksamhet?  
FAQ: Hur sparar jag pengar på detta?  
FAQ: Behöver man fylla i allt i hållbarhetsrapporten?  
FAQ: Vad är NSRS?  
FAQ: Hur funkar NSRS-rapporten?  
FAQ: Hur kommer man igång med NSRS-raporteringen?  
FAQ: Vilken data är viktig i hållbarhetsrapporten?  
FAQ: Vilken är målgruppen?  
FAQ: Är NSRS-rapporten tänkt att bli en del av Årsredovisningen eller är den en fristående hållbarhetsrapport?  
FAQ: Kan standarden användas i alla branscher?  
FAQ: Är rapporten kopplad till något av de större regelverken, som exempelvis GRI?  
FAQ: Vem eller vilka kan eller bör hållbarhetsredovisa?  
FAQ: Vad kommer det att kosta?  
FAQ: Hur lång tid kommer det att ta?  
FAQ: Kan stora företag använda NSRS?  
FAQ: Kan vem som helst distribuera denna NSRS-mall?  
FAQ: Finns någon kurs i NSRS?  
 
20
maj
20 maj

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender