Hjälp med ekonomisk rådgivning och affärsrådgivning

En av företagets viktigaste rådgivare är den Auktoriserade Redovisningskonsulten som har hög kompetens inom redovisning, skatt och juridik samt har löpande god insyn i företagets affärer.

Ekonomisk rådgivning

Rollen som Auktoriserad Redovisningskonsult omfattar ekonomisk rådgivning inom flera områden som hör samman med redovisningen, till exempel utformning och analys av ekonomiska rapporter, tolkning av regelverk, avtal, skatteplanering och rutiner för effektiv administration. En Auktoriserad Redovisningskonsult har ett framåtblickande, proaktivt perspektiv och ser till att kvaliteten i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen uppstår redan i produktionen.

Affärsrådgivning

En Auktoriserad Redovisningskonsult kan också arbeta med affärsrådgivning som är mer inriktad på styrning och förslag avseende strategiska beslut i kundföretagen. För den som regelbundet arbetar som rådgivare med sådana frågeställningar har branschorganisationen Srf konsulterna tagit fram en påbyggnad av auktorisationen till Certifierad Affärsrådgivare. En yrkesinriktning som innebär att aktivt kunna medverka i kundföretagets affärsbeslut, vilket som exempel kan avse:

  • Affärsplaner och ekonomiska mål
  • Analys av nyckeltal och kassaflöden
  • Analys av pris- och volympåverkan
  • Lönsamhetsanalyser av sortiment
  • Resultat- och likviditetsplanering
  • Konkurrentanalyser
  • Investeringskalkyler
  • Finansieringslösningar
  • Bolagsstruktur och organisation
  • Styrelserepresentation

Srf Certifierad Affärsrådgivare

Genom titeln Srf Certifierad Affärsrådgivare framgår tydligt att den Auktoriserade Redovisningskonsulten, förutom att ha hög kompetens inom ekonomiadministration och beskattning, arbetar med affärsrådgivning som utvecklar och förbättrar kundföretagens verksamhet.

Hitta din Srf Certifierad Affärsrådgivare