Berättelsen om hur Srf konsulterna blev med lön

Året var 2010. En helt vanlig dag sitter Camilla Engström i tankar. Hon har en idé. En idé om att löneyrket borde ha en tydligare titel. Den senaste tiden har hon tänkt på att lönerollen blivit mer och mer komplex, men att det fortfarande saknas förståelse och insikt om detta faktum utanför löneleden. Bland hennes kollegor finns redan en yrkestitel med tyngd, kollegorna som jobbar med redovisning är Auktoriserade Redovisningskonsulter. Frågan är varför det inte finns någon auktorisation för lön? Det visar sig snart att det finns fler som har gått i samma tankar som Camilla.

En kall decemberdag samma år, samlas för första gången förväntansfulla löneentusiaster i Frans Schartaus vackra lokaler på Stigberget i Stockholm. Få anade nog vart de många stegen i den långa trappan upp till aulan skulle komma att leda till. Med förväntan och spänning i luften tar dessa entusiaster emot de förslag som en arbetsgrupp tidigare tagit fram. Beslut tas om att en ny ideell förening ska startas och därmed gick startskottet för Löneföreningen. En början på en ny historisk satsning inom lön. Där och då tar arbetet med att samla ihop liktänkande fart.

En styrelse utses, vars ledamöters hjärtan brinner för lön. Konkurrens sätts åt sidan, drivet är större. Nio noga utvalda ledamöter påbörjar föreningsresan tillsammans. Ledarklubban antas av Mikael Hasselborg. Så en snöig, kall och blöt januaridag samlar en av ledamöterna, Carina Bjälevik, styrelsen i Liljeholmen. Målet för dagen är att ta fram rätt strategi för att höja statusen på löneyrket.

Denna januaridag står styrelseledamöterna Catrine Dahl och Zennie Sjölund i Liljeholmen och fumlar med frusna fingrar vid parkeringsautomaten på väg in till strategimötet. Ingen av dem vet att de fem år senare kommer att jobba tillsammans sida vid sida för lönebranschen som anställda hos Srf konsulterna.

Arbetsgrupper formeras och arbetet med Löneföreningen dras igång. Andreas Lindberg är mannen som tar fram den officiella logotypen och tillsammans med Katarina Sand driver han upp intresset i tidningen Personalaktuellt. Föreningen behöver även stadgar och konstaterar att en auktorisation för lönebranschen kan komma att bli aktuell. Finns det möjlighet att slå sig ihop med någon aktör som redan sitter på kunskapen?

En trevande lunch tillsammans med Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, leder till ett första formellt möte, den 29 mars 2011. Under mötet råder en stark känsla av David möter Goliat. Den lilla ideella föreningen som i sitt bildspel breder ut sitt nätverk inom lön kontra den historiska organisationen med hela sin tyngd och betydelse på marknaden. 0 medlemmar mot 6 000. Tycke uppstår. SRF ser potentialen och framförallt marknadsnyttan att lyfta lön mot en auktorisation.

Värdskapet för mötena ambulerar. En dag bjuder Löneföreningens ledamot Michael Widén på sallad i Infra City och på plats är SRF och Löneföreningens styrelser. Det blir diskussioner högt och lågt. Från båda håll ser man en tydlig win-winsituation. Ett förslag om samarbete via ett gemensamt bolag landas just denna dag.

Månatliga kontrolluppgifter blir det första riktiga gemensamma projektet mellan Löneföreningen och SRF. SRF med Malin Sköld och Zennie Sjölund sammanställer ett gemensamt remissvar som leder till medverkan i samverkansgruppen med Skatteverket.

Kravställningsarbetet för auktorisation intensifieras nu. Eva Blomqvist, Cecilia Löfquist och Maria Nordstrand blir ett välkommet tillskott i arbetet med att ringa in lönekompetensen i Sverige. Det är dock en svår nöt att knäcka. När vi inte vet hur många som gör lön i Sverige, hur ska vi då veta vilken nivå kompetensen ligger på och hur samlar vi lönekompetens utan att ligga för lågt i kravställningen eller för högt?

Tiden går och Löneföreningen fortsätter att driva på i arbetsgrupperna. SCB informerar om att de ska införa ett nytt SSYK-system. Löneföreningen driver frågan och får titeln ändrad från löneassistent till löneadministratör. En triumf som gör skillnad! Snart kommer vi också att kunna få svar på hur många som arbetar med lön i Sverige. Samtidigt förstärks Löneföreningens styrelse med Johan Larsson och ett utökat samarbete med andra aktörer inom löneområdet.

Den 26 april 2012 hanteras frågan om ett nytt dotterbolag för löneverksamheten inom SRFs styrelse, med SRFs förbundsordförande Steve Ribbestam i spetsen. Den 19 september 2012 presenteras förslaget vid den årliga kongressen där beslut klubbas om fortsatt organisationsformat för Löneföreningen inom SRF. Det nya bolaget, SRF Lön AB, bildas i oktober 2012 och under vintern, närmare bestämt den 19 december 2012, upplöses Löneföreningen då verksamheten övergår i SRF Löns regi.

2012 blir 2013. SRF Lön får sin första anställda, Zennie Sjölund. Vi befinner oss i fasen då lönesatsningen inom SRF går i väntans tider. Den stora frågan är nu om SRFs medlemmar kommer att släppa in en ny yrkeskår i förbundet? Ska lönekonsulter få samma status inom SRF som redovisningskonsulter? Lön som alltid har legat under, ska de bli jämlika med ekonomi? Eftersom SRF är en medlemsägd organisation så ska medlemmarna rösta i detta viktiga beslut vid årets kongress.

Den 9 oktober 2013 kom ännu ett positivt besked från SRFs kongress. Utan minsta invändning faller röstningen till lönekonsulternas favör. Det är nu det händer. Dörren öppnas för auktorisation för lön inom SRF. Samtidigt kliver Helena C Larsson in i SRFs styrelse som den första styrelseledamoten att representera lön. Arbetet med att fastställa auktorisationen, ansökningsprocessen, validering av kompetens, styrkande av referenspersoner och framtagande av såväl digital examen som auktorisationsdag intensifieras. En grundlig och genomarbetad process för auktorisation tas fram, allt med stor respekt för yrkesrollen och alla som arbetar med lön.

Den 3 april 2014 är dagen då ambitionen som förde så många löneentusiaster samman så förverkligas och Camilla Engström, som sått det frö som resulterade i allt detta, mottar det första certifikatet som Auktoriserad Lönekonsult vid SRFs första auktorisationsdag för lönekonsulter. Ett historiskt ögonblick för lönebranschen!

Där och då förstår vi att resan bara har börjat för lönebranschens synliggörande på marknaden.