Srf konsulterna om pension

Pension är en viktig del av en individs ekonomiska planering och livsfas. Det innebär att avsätta en del av inkomsten under arbetslivet för att säkerställa ekonomisk trygghet och inkomst efter pensionering. Pensionen är beroende av flera faktorer, inklusive inkomsten genom hela livet, tjänstepension och ålder när pensionen börjas ta ut. Pensionspyramiden brukar användas för att visa pensionens olika delar. Att pensionsrapporteringen blir korrekt är av yttersta vikt.

Tjänstepensionsrapportering

Det vanligaste är att ha en kollektivavtalad tjänstepension. Hur tjänstepensionen fungerar bestäms i ett kollektivavtal eller direkt med den anställde. Tjänstepensions underlag rapporteras till de bolagen som administrerar de anställdas tjänstepension och försäkring. Inom privat sektor rapporteras tjänstemän till Collectum och arbetare rapporteras till Fora. För statlig verksamhet finns Statens pensionsverk (SPV) och inom kommunal

Collectum

Privatanställda tjänstemän har tjänstepension som en del av kollektivavtalet enligt ITP som står för Industrins och handelns tilläggspension. ITP är framförhandlad av PTK (anställda tjänstemäns huvudorganisation) och Svenskt Näringsliv (arbetsgivarnas huvudorganisation). Över 2 miljoner tjänstemän på över 30 000 företag i Sverige har ITP. Varje år betalar företagen ungefär 50 miljarder kr för sin kollektivavtalade ITP som administreras av Collectum.

ITP-avtalet omfattar privatanställda tjänsteman på ett företag som har kollektivavtal. Personer som är födda 1978 eller tidigare omfattas av ITP2. Ålderspensionen i ITP 2 är förmånsbestämd. Det betyder att pensionens storlek (förmånen) är bestämd i förväg som en viss procent av den anställdas lön. De som är födda 1979 och senare tillhör ITP1. På vissa företag har dock alla tjänstemän ITP 1, oavsett ålder. Ålderspensionen för ITP1 är premiebestämda ITP 1. Det innebär att ålderspensionen är bestämd på förhand.

Fora

ASL är förkortningen för Avtalspension SAF-LO, den kollektivavtalade tjänstepensionen för privatanställda arbetare. Fora är valcentral för Avtalspension SAF-LO. Anställda kan

  • välja pensionsbolag,
  • teckna eller ta bort efterlevandeskydd (återbetalningsskydd och familjeskydd),
  • skriva förmånstagarförordnande till efterlevandeskydden och
  • flytta pensionskapital från ett pensionsbolag till ett annat.

Avtalspension SAF-LO gäller för alla arbetare mellan 23 (22 år från 1 januari 2023) och 65 år. Fora administrerar även uppgifter för tjänstemän när det gäller försäkringar.

Viktigt om Fora-rapportering

Rapporteringen till Fora förändras från och med 2024. Arbetarnas löner ska då börja rapporteras varje månad istället för en gång per år. Tolv lönerapporter om året ger dem större möjligheter till avkastning på tjänstepensionen. Övergången berör företag som har anställda med Avtalspension SAF-LO. Läs mer på fora.se

Det innebär att den första rapporteringen ska göras i februari 2024. Att månatlig rapportering införs är väldigt positivt. Fora har jobbat nära Srf Lönsam under de år som projektet har pågått. På samma sätt som när AGI infördes kommer det att bli parallell rapportering. Detta när både uppgifter de årliga uppgifterna för 2023 och den nya månatliga för 2024 ska hanteras. Utifrån den erfarenhet som Srf Lönsam fick från AGI-införandet, som i många led är likt den nya Fora-rapporteringen, har Srf Lönsam framfört konstruktiva synpunkter i alla de möten mellan Srf Lönsam och Fora som varit genom åren. Införandet kommer att medföra nya förutsättningar och Srf Lönsam har sammanställt en gemensam FAQ.

Gå vår kurs Pensioner och försäkringar – perfekt för dig som vill gå vidare i utvecklingen som lönekonsult.


Våra artiklar  
Våra artiklar: September 2023  
Våra artiklar: Tidigare