Srf konsulterna om elstöd

Srf konsulterna har på denna sida samlat viktig information om energikrisen och de elstöd som förväntas.

Regeringen har avsett att mildra den pågående energikrisen genom att kraftsamla för att öka elsystemets robusthet, spara el samt stötta hushåll och företag.

  • Försäkringskassan har fått i uppdrag från regeringen att betala ut elstöd till privata elkunder i Sverige. Det första stödet (avser förbrukning i elområde 3 och 4 under perioden oktober 2021 – september 2023) till privatpersoner är utbetalt. Det andra stödet (avser förbrukning under november – december 2022 i hela Sverige) ska betalas ut senast den 9 juni.
  • För att ge elintensiva företag bättre förutsättningar att klara prisökningar av el har regeringen, efter det att EU-kommissionen gett klartecken, beslutat om en förordning som träder i kraft den 6 mars. Stödet går att söka hos Energimyndigheten fram till den 18 juni.
  • För företag har en förordning om elstöd avseende förbrukning under perioden oktober 2021 – september 2022 utfärdats den 8 maj. Skatteverket har fått i uppdrag att hantera stödet. Är du ombud som ska söka krävs särskild behörighet.
  • Den 29 december 2022 aviserade regeringen utökad möjlighet till skatteanstånd för företag på grund av elkrisen.

Srf konsulterna bevakar

Våra artiklar  
Våra artiklar: Maj 2023  
Våra artiklar: April 2023  
Våra artiklar: Mars 2023  
Våra artiklar: Tidigare artiklar  

Information per ämnesområde

Elstöd till företag  
Elstöd till företag: Bakgrund  
Elstöd till företag: Status  
Elstöd till företag: Vad?  
Elstöd till företag: Vilka?  
Elstöd till företag: Hur?  
Elstöd till företag: När?  
Elstöd till företag: Kontrolluppgift?  
Stöd till elintensiva företag  
Stöd till elintensiva företag: Status  
Stöd till elintensiva företag: Vilka?  
Stöd till elintensiva företag: När och hur?  
Elstöd till privatpersoner  
Elstöd till privatpersoner: Status  
Elstöd till privatpersoner: Vad?  
Elstöd till privatpersoner: Vem?  
Elstöd till privatpersoner: Hur?  
Elstöd till privatpersoner: När?  
Elstöd till privatpersoner: Srf konsulternas synpunkt  
Elstöd till privatpersoner: Stöd till privatpersoner som avser förbrukning i näringsverksamhet  
Gasstöd till hushåll  
Gasstöd till hushåll: Status  
Skatteanstånd  
Skatteanstånd: Bakgrund  
Skatteanstånd: Status  
Skatteanstånd: Vem  
Skatteanstånd: Vad  
Skatteanstånd: När  

Hantering

Redovisning av elstöd  
Redovisning av elstöd: Status