Srf konsulterna om elstöd

Srf konsulterna har på denna sida samlat viktig information om energikrisen och de elstöd som har beslutats.

Regeringen har avsett att mildra den pågående energikrisen genom att kraftsamla för att öka elsystemets robusthet, spara el samt stötta hushåll och företag.

  • Försäkringskassan har betalat ut elstöd till privata elkunder i Sverige. Ett stöd avsåg förbrukning i elområde 3 och 4 under perioden oktober 2021 – september 2023 och det andra stödet avsåg förbrukning under november – december 2022 i hela Sverige.
  • För att ge elintensiva företag bättre förutsättningar att klara prisökningar av el har regeringen, efter det att EU-kommissionen gett klartecken, beslutat om en förordning som trädde i kraft den 6 mars. Stödet gick att söka hos Energimyndigheten fram till den 18 juni. Större delen av ansökningarna är behandlade.
  • Företag har haft möjlighet att hos Skatteverket ansöka om elstöd enligt en förordning om elstöd avseende förbrukning under perioden oktober 2021 – september 2022. Ansökningstiden gick ut den 25 september.
  • Riksdagen beslutade den 8 februari 2023 om utökad möjlighet till tillfälligt skatteanstånd för företag på grund av elkrisen.

Srf konsulterna bevakar

Srf konsulternas artiklar från tidningenkonsulten.se  
Srf konsulternas artiklar från tidningenkonsulten.se: Oktober 2023  
Srf konsulternas artiklar från tidningenkonsulten.se: September 2023  
Srf konsulternas artiklar från tidningenkonsulten.se: Maj 2023  
Srf konsulternas artiklar från tidningenkonsulten.se: April 2023  
Srf konsulternas artiklar från tidningenkonsulten.se: Mars 2023  
Srf konsulternas artiklar från tidningenkonsulten.se: Tidigare artiklar  

Information per ämnesområde

Elstöd till företag  
Elstöd till företag: Bakgrund  
Elstöd till företag: Status  
Elstöd till företag: Vad?  
Elstöd till företag: Vilka?  
Elstöd till företag: Hur?  
Elstöd till företag: När?  
Elstöd till företag: Kontrolluppgift?  
Stöd till elintensiva företag  
Stöd till elintensiva företag: Status  
Stöd till elintensiva företag: Vilka?  
Stöd till elintensiva företag: När och hur?  
Elstöd till privatpersoner  
Elstöd till privatpersoner: Status  
Elstöd till privatpersoner: Vad?  
Elstöd till privatpersoner: Vem?  
Elstöd till privatpersoner: Hur?  
Elstöd till privatpersoner: När?  
Elstöd till privatpersoner: Srf konsulternas synpunkt  
Elstöd till privatpersoner: Stöd till privatpersoner som avser förbrukning i näringsverksamhet  
Gasstöd till hushåll  
Gasstöd till hushåll: Status  
Skatteanstånd  
Skatteanstånd: Bakgrund  
Skatteanstånd: Status  
Skatteanstånd: Vem  
Skatteanstånd: Vad  
Skatteanstånd: När  

Hantering

Redovisning och beskattning av elstöd  
Redovisning och beskattning av elstöd: Status  
 
25
apr
25 apr

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars 2024 eller första kvartalet 2024 till Skatteverket om e-tjänsten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender