Srf Redsam

Srf Redsam är Srf konsulternas samverkansgrupp med de svenska programleverantörerna inom redovisning.

Koordinator och kontaktperson: Lali Fjellström, branschansvarig redovisning på Srfkonsulterna 

 I Srf Redsam ingår: Accountec, Procountor, Björn Lunden, Edison, Fortnox, Hogia, Visma Spcs, Wolters Kluwer, PE Accounting, Wrebit, InlineReporter, Adra, INBooks, Zwapgrid, Falköga Tech Hub, Talenom och Bokio. 

Representanterna i Srf Redsam är ofta produktägare eller affärsområdeschefer hos systemleverantörerna inom redovisning, skatt och näraliggande områden. Syftet med gruppen är att löpande utbyta erfarenheter och informera om viktiga trender och nyheter i branschen samt att gemensamt verka för en utveckling av standards, regelverk och programvaror som ger en effektiv arbetsmiljö för både redovisningskonsulter och näringslivet. Vi driver också viktiga branschfrågor där vi gemensamt får en starkare röst än vi annars haft, var och en för sig.  

Samverkan och ledordet #tillsammans är viktiga värderingar för Srf konsulterna. I vår regi samverkar programföretagen som till vardags är konkurrenter, tack vare att vi gemensamt driver frågor som är viktiga för oss alla i branschen. Srf konsulternas medlemmar är programleverantörernas kunder och vi har därför gemensamt intresse av att förenkla och effektivisera för redovisningsbranschen.  

Vi har ca 10 möten per år och träffas för det mesta digitalt för att minska resande, men en eller ett par gånger per år ses vi fysiskt för workshop och nätverkande. Bredden inom Srf Redsam är en framgångsfaktor, eftersom vi kan informera och driva branschens utveckling med olika infallsvinklar och perspektiv.