Branschsamverkan Lön

Srf konsulternas branschsamverkan inom Lön syftar till att utveckla och påverka i stort som smått. Främst till nytta för våra medlemmar och verksamma i redovisnings- och lönebranschen men också med målet att skapa nytta i hela näringslivet. Det gör vi bäst genom att samla den branschkompetens vi behöver i lämpliga grupperingar, för att tillsammans driva viktiga frågor som tar oss framåt.

Samverkansgruppen Srf Lönsam är ett exempel, där vi samlar branschens främsta löneprogramleverantörer. Syftet är att få en helhetssyn kring hur vi kan utveckla lönebranschen och programvarorna samt var vi tillsammans kan driva påverkansarbete gentemot beslutsfattare inom myndigheter och andra beslutsfattande organ. Srf Auktorisationsråd Lön, där ramar och rutiner för auktorisationen hanteras, består av ett antal välrenommerade branschprofiler med lång erfarenhet från lönebranschen. Dessa är två av de mycket viktiga branschsamverkansgrupper Srf konsulterna arbetar tillsammans med. Och det finns fler.