Den viktiga lönen

Löner är ofta den största kostnadsposten hos företagen. Kvaliteten i löneprocessen är en förutsättning och kunskap är färskvara. Lönespecialister och lönekonsulter behöver löpande hålla sig uppdaterad på gällande lagar, regelverk och kollektivavtal.

Att anlita ett företag med Auktoriserade Lönekonsulter kommer i allt större utsträckning vara det självklara valet för de företag som väljer att outsourca sin lönehantering. Auktorisationen är också viktig för arbetsgivare som väljer att hantera sin lön internt – därför satsar Srf konsulterna på den viktiga lönekompetens som det finns ett stort behov av i Sverige idag.

Därför ska du satsa på din lönekompetens

Sköter du företagets löner, eller har anställda som hanterar lönerna, gör du klokt i att satsa på den viktiga kompetensen.

  1. Löner är en av de stora kostnaderna i ett företag.
  2. Lönen måste alltid vara rätt och betalas ut exakt i tid.
  3. Löneprocessen kräver mycket goda kunskaper kring gällande lagar och regelverk.
  4. Kvaliteten i löneprocessen är en förutsättning och kunskap en färskvara.
  5. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel för god kompetens inom löneområdet.
  6. Auktorisationen är en karriärmöjlighet för den som vill satsa framåt.

Säkerställ rätt kompetens via auktorisation och kompetensutveckling