Srf Lönsam

Koordinator och kontaktperson: Zennie Sjölund, branschansvarig Lön och enhetschef för Srf konsulternas expertenhet.

Srf Lönsam är Srf konsulternas samverkansgrupp med de svenska lönesystemleverantörerna. I Srf Lönsam ingår Björn Lundén AB, Briljant AB, Caspeco AB, CGI Sverige AB, Crona Software AB, Fortnox AB, Flex Applications AB, Hantverksdata, Hogia HR Systems AB, HRM Software AB, Kontek Lön AB, MaxPA/PA-Utveckling AB, Payap, PE Accounting, Personalkollen, SD Worx, SAP Svenska AB, SoftOne Sverige AB, TietoEVRY, Unit4 AB, Visma Enterprise AB, Visma Nmbrs Sweden AB, Visma Spcs AB, Vitec AB.

Srf Lönsam bildades 2013 och har sedan dess samverkat för branschens bästa. Som representanter för systemleverantörerna i Srf Lönsam sitter i huvudsak produktägare, analytiker eller andra med specifika kunskaper kring systemutveckling inom lön och även tidrapportering. Sedan start har Srf Lönsam tagit fram tre branschkoder; en löneartsplan (Srf LAP), en branschkod för GDPR och en branschkod för korttidsarbete.

LAP utvecklas och förvaltas i Srf Lönsam, ett samarbete mellan Srf konsulterna och flera av branschens ledande lönesystemleverantörer.

Srf Lönsam förvaltar även PieXML. PieXML, payroll-import-export, är ett standardiserat filformat för överföring av löneuppgifter och hantering av löneunderlag, konteringsinformation, personuppgifter och arbetstider enligt schema.

Under ledning och förvaltning av Srf konsulterna utvecklas pieXML till en gemensam standard för hantering av löneunderlag. Srf konsulterna har tillsammans med marknadens aktörer vidareutvecklat PAXML, framtaget av DataVara och Kontek, till en ny nivå för att kunna användas som standard för samtliga system, nationella som internationella. pieXML, uppgifter byggda i XML-format, kommer att på ett flexibelt sätt passa olika verksamheter och utvecklas till fler användningsområden.

Srf Lönsam har ett upparbetat samarbete med flera myndigheter och intressenter i lönebranschen. Ett väldigt gynnsamt samarbete var med Skatteverket vid införande av arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). Under åren har Srf Lönsam haft ca 10 ordinarie möten per år med kompletterande möten, under perioder har skett veckovis för att hantera gemensamma frågeställningar kopplat till större lagförändringar eller utvecklingsprojekt.

Srf konsulterna har representanter i ett flertal organ, utredningar och arbetsgrupper.