SALK – Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter

SALK, Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter – Kvalitetssäkrad Löneprocess är en unik produkt framtagen av Srf konsulterna för lönebranschen och kan ses som en bruksanvisning för löneprocesser. Den är också normgivande för Auktoriserade Lönekonsulter.

I SALK ingår definitioner och beskrivningar av delmoment och mål samt identifiering av löneprocesser där standarden är tillämplig. I SALK finns dock inte regler för beräkningar och utbetalning av ersättningar till arbetstagare, komplement till lagstiftningen eller rekommendationer om avtalstolkning.

SALK delar in löneprocessen i olika moment, från målsättningar och ansvar till utförande, rapportering och avslut. De olika SALK beskrivs och visar hur de ska tillämpas, med exempel som vägledning för hantering av de olika delarna i löneprocessen. Vilka rimlighetskontroller bör göras? Hur hanteras felaktigheter? Hur görs löneberedningsplanering? Hur mycket bör man veta om verksamheten? Hur mycket ska dokumenteras?

Srf konsulterna har som ambition att standarden ska fungera som ett stöd till lönekonsulten och därigenom säkerställa kvalitet i löneprocessen.

SALK 2.0 onlinekurs

Beställ SALK-boken


SALK-sigillet

SALK -sigillet är ett digitalt sigill som du med fördel kan använda i din marknadsföring för att informera om att du arbetar enligt gällande svensk branschstandard. Sigillet finns i två varianter ”Jag arbetar enligt SALK” och ”Vi arbetar enligt SALK”.

Här kan du spara ner SALK-sigillet:
Vi arbetar enligt SALK >> (följ länken och högerklicka på bilden för att ”Spara bild som…”)
Jag arbetar enligt SALK >> (följ länken och högerklicka på bilden för att ”Spara bild som…”)


Länge var rollen som lönekonsult ett yrke med mycket manuellt arbete och du lärdes upp av dina kollegor. Nu är arbetet digitalt, vi blir högskoleutbildade och yrket har utvecklats till att vi arbetar mer som lönecontrollers istället för administratörer. SALK ger verktyg till att arbeta som lönecontroller för att kvalitetssäkra flödet i lönekörningen och ger samtidigt riktlinjer för rollens framtid.

 

Lönekonsult

Jag som Auktoriserad Lönekonsult använder SALK som min röda tråd genom lönemånaden/löneåret. Med hjälp av SALK kan jag bygga upp säkra rutiner kring mitt arbete så att jag vet att jag får ut rätt lön i rätt tid till mina kunder. Det gör att jag kan lägga mer av min arbetstid till att vårda mina kunder och vara proaktiv när det kommer förändringar i kollektivavtal eller nya lagar.”

 

Auktoriserad Lönekonsult med egen lönebyrå

 
30
nov
30 nov

Moms på IOSS

Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen och betalat momsen enligt denna.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender