Srf konsulterna och BAS

BAS-intressenternas Förening har till ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen och publikationer i anslutning till denna. Det är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter.

BAS-kontoplanen är ett viktigt fundament för det svenska näringslivet gällande redovisning och rapportering. Förutom själva kontoplanen utvecklar föreningen tillhörande produkter som beskriver hur BAS kan användas som ett koncept i syfte att underlätta såväl intern som extern rapportering samt uppföljning av den egna verksamheten. BAS är idag med andra ord att betrakta som ett koncept och inte enbart en kontoplan.

BAS-produkterna uppdateras kontinuerligt utifrån förändringar i omvärlden med den styrkan att många påverkande intressenter finns representerade som medlemmar och i styrelsen. Srf konsulterna finns representerade i föreningens styrelse.

Srf konsulterna har idag en djupgående samverkan med BAS-intressenternas Förening. Det innebär sammanfattningsvis att Srf konsulterna sköter administration av föreningen och förvaltar sakinnehållet i produkterna.

Läs mer om BAS och BAS-kontoplan på www.bas.se

Beställ BAS-böckerna till medlemsrabatterat pris

 
30
nov
30 nov

Moms på IOSS

Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen och betalat momsen enligt denna.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender