Srf konsulterna i Almedalen

Srf konsulterna kommer återigen delta under Almedalsveckan 2023. Vi håller ett seminarium torsdag den 29 juni, kl 10-10.45, om hur vi tillsammans formar och framtidssäkrar företagssverige samt hur vi skapar hållbarhetsinsikt för små och medelstora företag.

Seminariet ingår i Dagens Industri/Aktuell Hållbarhets scen och medverkande är Zennie Sjölund, Branschansvarig Lön vid Srf konsulterna, Lali Fjellström, Branschsansvarig Redovisning vid Srf konsulterna, Jennie Albinsson, Företagarnas näringspolitiska expert med inriktning på miljö och hållbarhet samt Jens Hjelte från Destination Vidhave.

Vad betyder det egna hållbarhetsarbetet för attraktionskraften i bolaget, jakten på talangerna och lönsamheten? Hur ska små och medelstora företag ta tillvara möjligheten att omsätta sitt hållbarhetsarbete i siffror? Vi berättar vad NSRS är och hur ni kommer i gång.
Almedalens officiella program hittar du här

På plats har vi följande: Lena Lind, Vd och Förbundsdirektör, Lali Fjellström, Branschansvarig Redovisning och Zennie Sjölund, Branschansvarig Lön

Lena Lind Lali Fjellström
Lena Lind Lali Fjellström Zennie Sjölund
010-483 80 71 010-483 80 77 010-483 80 56

Behöver du paneldeltagare? Kontakta våra experter som är på plats!
De deltar gärna i paneler i syfte att föra samtal kring redovisning, lön, affärsrådgivning, arbetsmarknadskriminalitet och hållbarhetsredovisning avseende små och medelstora företag.

Samlade artiklar om Almedalsveckan 2023

Artiklar kommer.


2022

Den 5-7 juli 2022 var vi på plats i Almedalen för att träffa beslutsfattare, nä-ringslivsrepresentanter och branschens aktörer.

På plats hade vi följande: Roland Sigbladh, Förbundsdirektör, Lali Fjellström, Branschansvarig Redovisning och Zennie Sjölund, Branschansvarig Lön, till-sammans med Frans Blom, Förbundsordförande och Peter Boiardt, Styrel-seledamot i förbundet. Vi vill framföra branschens synpunkter på det rå-dande företagsklimatet och lyfta fram rådgivning inom lön – och redovisning i näringslivet.

Samlade artiklar om Almedalsveckan

Srf konsulterna bevakar det viktigaste i Almedalen
Srf konsulterna aktiva i Almedalen
Rapport från Almedalen: Dag två

 
31
maj
31 maj

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2022-10-31 ska ha kommit in till bolagsverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender