Srf konsulterna i Almedalen

Den 29 juni 2023 var Srf konsulterna återigen på plats under Almedalsveckan. Vi höll ett seminarium under torsdagen, om hur vi tillsammans formar och framtidssäkrar företagssverige samt hur vi skapar hållbarhetsinsikt för små och medelstora företag.

Seminariet ingick i Dagens Industri/Aktuell Hållbarhets scen och medverkande var Zennie Sjölund, Branschansvarig Lön vid Srf konsulterna, Lali Fjellström, Branschsansvarig Redovisning vid Srf konsulterna, Jennie Albinsson, Företagarnas näringspolitiska expert med inriktning på miljö och hållbarhet samt Jens Hjelte från Destination Vidhave.

Vad betyder det egna hållbarhetsarbetet för attraktionskraften i bolaget, jakten på talangerna och lönsamheten? Hur ska små och medelstora företag ta tillvara möjligheten att omsätta sitt hållbarhetsarbete i siffror? Vad är NSRS är och hur ni kommer ni i gång?

Se seminarium: Forma och framtidssäkra Företagssverige – skapa hållbarhetsinsikt för små och medelstora bolag

Samlade artiklar om Almedalsveckan 2023

Vykort från Almedalen: AI, hållbarhet, brottslighet och värme
Srf konsulterna tar hållbara affärer till Almedalen

På plats var: Lena Lind, Vd och Förbundsdirektör, Lali Fjellström, Branschansvarig Redovisning och Zennie Sjölund, Branschansvarig Lön

Lena Lind Lali Fjellström
Lena Lind Lali Fjellström Zennie Sjölund
010-483 80 71 010-483 80 77 010-483 80 56

2022

Den 5-7 juli 2022 var vi på plats i Almedalen för att träffa beslutsfattare, nä-ringslivsrepresentanter och branschens aktörer.

På plats hade vi följande: Roland Sigbladh, Förbundsdirektör, Lali Fjellström, Branschansvarig Redovisning och Zennie Sjölund, Branschansvarig Lön, till-sammans med Frans Blom, Förbundsordförande och Peter Boiardt, Styrel-seledamot i förbundet. Vi vill framföra branschens synpunkter på det rå-dande företagsklimatet och lyfta fram rådgivning inom lön – och redovisning i näringslivet.

Samlade artiklar om Almedalsveckan

Srf konsulterna bevakar det viktigaste i Almedalen
Srf konsulterna aktiva i Almedalen
Rapport från Almedalen: Dag två