Srf konsulternas medlemsvillkor

Tecknande av avtal

Jag tecknar i och med godkännande av nedanstående villkor ett avtal med Srf konsulterna AB.

Auktorisation

Om din ansökan godkänns kommer du att få status ”Redovisningskonsult – klar för auktorisation” eller ”Lönekonsult – klar för auktorisation”. Srf konsulterna fakturerar då en serviceavgift. När avgiften är betald får du tillgång till de tjänster som ingår i serviceavgiften.

Efter godkännande kommer du att inbjudas till att genomgå konsultexamen samt en auktorisationsdag. Avgift för deltagande faktureras av Srf konsulterna AB.

Efter godkänd examen och auktorisationsdag erhåller du status ”Redovisningskonsult – Auktoriserad” eller ”Lönekonsult – auktoriserad”. Srf konsulterna fakturerar då medlemsavgift och auktorisationsavgift. När avgifterna är betalda har du rätt att använda titeln Auktoriserad.

Stadgar och etiska regler – Auktorisation

Som medlem i Srf konsulternas förbund förbinder du dig att följa Srf konsulternas stadgar och arbeta i enlighet med Srf konsulternas etiska regler i deras vid varje tidpunkt aktuella lydelse.
Stadgar:  srfkonsult.se/om-srf/organisationen/stadgar/ 

Etiska regler: srfkonsult.se/om-srf/organisationen/etiska-regler/

Avgifter

Avgifter för medlemskapet innefattar medlemsavgift till Srf konsulternas förbund, auktorisationsavgift och serviceavgift. Avgifterna betalas årligen till Srf konsulterna AB.

Uppsägning av medlemskap

Om du vill begära utträde ur Srf konsulternas förbund ska du skriftligen anmäla detta till Srf konsulterna AB senast den 31 december. I annat fall förlängs medlemskapet automatiskt med ett år i taget. Erlagd avgift återbetalas inte.

Behandling av personuppgifter

I enlighet med GDPR informeras du om att personuppgifterna i din ansökan kommer att behandlas i Srf konsulterna ABs register, organisationsnummer 556099-2520. Srf konsulterna AB ansvarar för att personuppgifterna behandlas på ett korrekt sätt. Ändamålet med behandlingen är att pröva din ansökan om inträde i Srf konsulternas förbund och för att kunna utföra kvalitetskontroller enligt förbundets stadgar. Du har rätt att en gång per år få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Du har även rätt att få en felaktig uppgift korrigerad. Läs Srf konsulternas integritetspolicy

Samtycke till publicering på Srf konsulternas webbplats

Samtliga auktoriserade medlemmar i Srf konsulterna kan sökas fram på Srf konsulternas webbplats srfkonsult.se. Om din ansökan om medlemskap godkänns samtycker du till att ditt namn, företag, adress, e-postadress och telefonnummer publiceras på Srf konsulternas webbplats. Du kan dock välja att få dina kontaktuppgifter dolda på webben. Detta val gör du i ansökningsformuläret.

Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av ovanstående villkor avgörs av Srf konsulternas förbundsstyrelse.

22
jul
22 jul

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender