Ändra Skatteverkets beslut – onlinekurs

I denna kurs behandlas frågeställningar som uppstår när vi inte är nöjda med skattebeslut. Hur ska processen hanteras, i vilken ordning och till vilken instans ska vi vända oss?

DISTANS - VALFRI TID
Ordinarie pris: 1 095 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Anmäl dig

Ändra Skatteverkets beslut – onlinekurs

Det finns två möjligheter att gå vidare om du är missnöjd med beslut från Skatteverket. Du kan begära att Skatteverket ska ompröva skattebeslutet eller så kan vi överklaga. De flesta av Skatteverkets beslut går att ändra genom att begära omprövning men ibland vill man hellre begära ändring genom att överklaga till domstol. Under vissa förutsättningar har man rätt till ersättning för ombudskostnader som uppstår i samband med ärenden hos Skatteverket och mål i förvaltningsdomstolarna. I kursen får du lära dig mer om när man kan få ersättning.

I den här kursen behandlas frågeställningar som uppstår när vi inte är nöjda med skattebeslut. Hur ska processen hanteras, i vilken ordning och till vilken instans ska vi vända oss?

Kursmål

Efter kursen kommer du att veta hur processen ser ut för att begära omprövning av ett skattebeslut och hur du går tillväga för att överklaga ett beslut från Skatteverket om du inte är nöjd. Du kommer också att veta när du har rätt till ersättning för ombudskostnader.

Kursinnehåll

  • Omprövning
  • Överklagande
  • Ersättning för ombudskostnader

Effektiv kurstid och tillgänglighet

Kursen tar cirka 45 minuter att genomföra beroende på din egen studietakt.

Du har kursen tillgänglig i sex månader från bokningsdagen. Du kan välja att genomföra kursen i flera steg – och när det passar dig, och självklart kan du repetera så mycket du vill under den här tiden. Väljer du att genomföra kursen i din mobil är det bra att veta att den är anpassad för skärmstorlek motsvarande iPhone 6 och större.

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

För att kursen ska generera aktualitetstimmar ska den vara slutförd inom tillgänglighetstiden.

Läs mer