Arbetsrätt avancerad

Se datum och pris

En avancerad kurs i arbetsrätt som gör dig mer säker på hur du ska hantera olika arbetsrättsliga frågor. Vi diskuterar bland annat konkreta situationer kopplade till din vardag för att du ska få verktyg att kunna hantera dessa.

Se datum och pris

Arbetsrätt avancerad

Under denna kurs kommer du att träna praktiskt på att lösa olika former av arbetsrättsliga dilemman som kan uppstå. Under två dagar får du en möjlighet att djupdyka i hur du exempelvis ska hantera misskötsel eller genomföra en omstrukturering. Efter kursen kommer du att ha fördjupade kunskaper inom arbets- och arbetsmiljörätten samt förstå vikten av EU-rätten. 

Du bör redan ha kunskaper inom arbetsrätten såsom informationsskyldighet, primär förhandlingsskyldighet och innebörden av lagens krav på sakliga skäl. Dessutom bör du kunna identifiera vilka diskrimineringsgrupper som skyddas enligt svensk lag, på vilken nivå och vad de innebär. 

Efter avslutad utbildning, ska du kunna tillämpa lagstiftningen och lösa arbetsrättsliga problem med hjälp av lagar, EU-rätt, kollektivavtal och rättsfall. Här kommer vi även att träna på förmågan att kunna argumentera och lösa juridiska problem.

Lämpliga förkunskaper

Inför denna avancerade kurs i arbetsrätt behöver du ha goda kunskaper inom arbetsrättens- och arbetsmiljörättens område och därtill förstå hur EU-rätten påverkar svensk lag och dess implementering. Du ska ha genomfört kurserna arbetsrätt och arbetsrätt fördjupning eller motsvarande.

Kursmål

När du har gått kursen Arbetsrätt – avancerad ska du klara av att lösa relativt avancerade arbets- och arbetsmiljörättsliga problem.

Vi varvar teori med praktik

Undervisningen varieras genom inslag av praktiska övningar och uppmuntran till dialog. Under dessa dagar kommer vi att beröra olika begrepp inom arbetsrätten som arbetsmiljörätten samt även få möjlighet att genom fallstudier testa våra nyvunna kunskaper.

Genom aktuella rättsfall, praxis, lagar och regler samt olika fallstudier, de flesta baserade på verkliga fall från AD, kommer du redan från första timmen att använda dig av befintliga kunskaper som vi sedan bygger på med nya.

Kursinnehåll

Vi kommer att ta vårt avstamp i olika AD-domar och fördjupa oss i bland annat uppsägningar, avskedande som vad betyder lojalitetsplikt eller förtroendeförbrukad handling och vad det kan få för effekt om en medarbetare skriver saker på sociala medier? Genom att arbeta med fallstudier som är tagna ur olika situationer som kan uppstå i din yrkesroll och dagliga verksamhet, kommer dina kunskaper att fördjupas. Att tillämpa lagar och regler i praktiken och lära dig argumentera utifrån arbetsrättsliga regler kommer du att bli väl rustad för olika skeenden som kan uppstå.

Ingår i kursen Arbetsrätt – avancerad

Kursdokumentation. Kaffe och lunch ingår för dig i klassrummet.

Läs mer
4 nov - 5 nov distans
Lärare
Milla Jonsson
Pris exkl. moms: 13 900 kr
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Sista anmälningsdag: 2024-10-04
Praktisk info !
Praktisk info

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid sista dagen kl 16:00.

Plats:
Distans

Kurstid båda dagar  09.00 - 16.00       Lunch 11.30 - 12.30

Kursdokumentation hämtas via Mina sidor. Välj aktuell kurs under Mina bokade kurser. Den finns att ladda ner/skriva ut 1 vecka innan kursstart. 

Din Zoom länk  skickas till dig 3 dagar innan kursstart.

Kursdokumentation - Hämtas på kursen via Mina sidor. Välj aktuell kurs under Mina bokade kurser.  Dokumentationen finns tillgänglig 1 vecka innan kurstillfället.
Du behöver – Dator/surfplatta med ljud och med fördel en mikrofon och kamera. (Dator rekommenderas för bästa behållning av kursen).
Närvaro/För- och efternamn - Logga in på kursen med för- och efternamn, denna registrering genererar deltagande och aktualitetstimmar/kursintyg
Påslagen kamera - Trevligare för både övriga deltagare och kursledaren.
Anslut till Zoom - Gör du enklast via webbläsare, Chrome, Firefox eller Safari fungerar bra, vi rekommenderar Chrome. Program behöver ej laddas ner.
Alternativ Zoom-app - För en bättre användarupplevelse kan zoom-appen vara en fördel. https://zoom.us/download
Ljud-/bildtest - Testa Zoom här: https://zoom.us/test. Du kan också kontrollera ljudet på din enhet genom att tex spela upp ett Youtube klipp.
Väntrum - När du ansluter till kursen hamnar du i ett väntrum och blir insläppt i kursen då den startar.
Support - Problem med att ansluta till kursen, kontakta Tom Brask 070-531 88 99
Instruktionsvideo Se hur du ansluter du till kursen i Zoom KLICKA HÄRKursledare:
Milla Jonsson
4 nov - 5 nov stockholm
Lärare
Milla Jonsson
Pris exkl. moms: 13 900 kr
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Sista anmälningsdag: 2024-10-04
Praktisk info !
Praktisk info

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid sista dagen kl 16:00.

Plats:
Westmanska palatset
Holländargatan 17
Stockholm

Dag 1 9-16 med fika från 08:30
Dag 2 9-16 med fika från 08:30Kursledare:
Milla Jonsson