Årsbokslut eller K1 för enskild firma – distanskurs

En kurs där vi går igenom regelverket för årsbokslut och jämför detta med reglerna i K1 för enskilda näringsidkare.
Vad är det för skillnader på att upprätta ett årsbokslut och upprätta ett förenklat årsbokslut och hur påverkar skillnaderna hur du ska deklarera näringsverksamheten?

Årsbokslut eller K1 för enskild firma – distanskurs

Den här kursen genomförs helt och hållet på distans, utan deltagare i kurslokalen. Undervisningen sker till största delen livesänt i Zoom och du har möjlighet att interagera och ställa frågor till kursledarna.

Sedan 2018 gäller att enskilda firmor som upprättar årsbokslut ska göra det med stöd av Bokföringsnämndens regelverk BFNAR 2017:3 Årsbokslut. På kursen går vi igenom det regelverket och jämför detta med reglerna om förenklat årsbokslut i K1 (BFNAR 2006:1) för enskilda näringsidkare. Vad är det för skillnader på att upprätta ett årsbokslut och upprätta ett förenklat årsbokslut och hur påverkar skillnaderna hur du ska deklarera näringsverksamheten?

Lämpliga förkunskaper

BFNAR 2017:3 Årsbokslut bygger i stor omfattning på regelverket K2. Stora delar av kursen följer man med lättare i om man har en grundkunskap om K2. På samma sätt är det en fördel om du har avslutat redovisningen i enskilda firmor och har en insyn i grunderna för beskattningen av dessa. Men det går att följa med i kursen utan dessa förkunskaper.

Kursmål

På kursen Årsbokslut eller K1 för enskilda näringsidkare får du det du behöver för att kunna upprätta årsbokslut enligt det nya regelverket eller ett förenklat årsbokslut enligt K1. Du kommer också att lära dig reglerna för de vanligaste frågorna kring skatt för den enskilde näringsidkaren och hur verksamheten deklareras. Målet är att du ska känna dig säker när du ska avsluta bokföringen och upprätta årsbokslut samt deklaration för den enskilde näringsidkaren.

Vi varvar teori med praktik

Eftersom reglerna i många avseende direkt harmoniserar med skattereglerna tar vi i kursen också upp en del kring vanliga skattefrågor för den enskilde näringsidkaren. Vad gäller till exempel avseende ökade levnadskostnader, arbetsplats i hemmet, m m? Du får med dig vad skattereglerna anger och hur du ska hantera det i redovisningen. Kursen består av ett teoretiskt avsnitt och ett med praktiska övningar som på ett bra sätt tydliggör reglerna.

Kursinnehåll

  • Regelverkens uppbyggnad, inklusive översiktlig genomgång av väsentliga särregler
  • Översiktlig genomgång av de flesta kapitlen
  • Fördjupning i vanliga områden, som intäktsredovisning, materiella anläggningstillgångar, skogsreserver m m
  • Praktiska exempel som tydliggör reglerna

Ingår i kursen Årsbokslut eller K1 för enskild firma

Digital kursdokumentation, Vägledning till BFNAR 2017:3 och BFNAR 2006:1.

Läs mer