Årsredovisningslagen – onlinekurs

Årsredovisningslagen (ÅRL) innehåller bestämmelser om bland annat upprättande av årsredovisning, värderingsregler och noter. I denna kurs lotsas du igenom ÅRL på ett översiktligt och mycket strukturerat sätt.

DISTANS - VALFRI TID
Ordinarie pris: 1 995 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Anmäl dig

Årsredovisningslagen – onlinekurs

Har du jobbat något år och ska börja ta ett större ansvar för upprättande av årsredovisning? Eller behöver du uppdatera dina befintliga kunskaper om Årsredovisningslagen?
Onlinekursen Årsredovisningslagen (ÅRL) fungerar både som en repetition och uppdatering inom ämnesområdet. ÅRL innehåller bestämmelser om bland annat upprättande av årsredovisning, värderingsregler och noter. I denna kurs lotsas du igenom ÅRL på ett översiktligt och mycket strukturerat sätt. 

Kursmål

Målet med denna kurs är att du lättare ska kunna hitta och navigera dig i årsredovisningslagen samt få en bättre förståelse för vad som ligger bakom innehållet i en årsredovisning.

Kursinnehåll

  • Allmänna bestämmelser om årsredovisning
  • Balans- och resultaträkning
  • Värderingsregler
  • Noter
  • Förvaltningsberättelse
  • Koncernredovisning
  • Offentliggörande
  • Delårsrapport och Överklagande
  • Interaktiva övningar

Lämpliga förkunskaper

Kursen är lämplig för alla som arbetar med ekonomi.

Effektiv kurstid och tillgänglighet

Kursen växlar mellan videoföreläsningar, quizfrågor, textavsnitt och interaktiva moment. Hela kursen tar ca 3 timmar att genomföra beroende på din egen studietakt. Ett bra tips är att dela upp genomförandet av kursen under några sammanhängande dagar. Hur och när? Det bestämmer du själv!

Du har kursen tillgänglig i sex månader från bokningsdagen. Du kan välja att genomföra kursen i flera steg – och när det passar dig. Självklart kan du repetera så mycket du vill under den här tiden. Väljer du att genomföra kursen i din mobil är det bra att veta att den är anpassad för skärmstorlek motsvarande iPhone 6 och större. För dig som är auktoriserad kommer kursen att generera aktualitetstimmar under förutsättning att den är slutförd inom denna tidsperiod.

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

För att kursen ska generera aktualitetstimmar ska den vara slutförd inom tillgänglighetstiden.

Läs mer