Beskattning vid försäljning av näringsfastighet – onlinekurs

Hur du som redovisningskonsult ska hantera en försäljning
av en näringsfastighet kan upplevas svårt. I den här utbildningen går vi igenom
de regler som gäller för att redovisningen och beskattningen av en försäljning
av en näringsfastighet ska bli rätt. 

DISTANS - VALFRI TID
Ordinarie pris: 1 095 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Anmäl dig

Beskattning vid försäljning av näringsfastighet – onlinekurs

Beskattning vid försäljning av näringsfastighet är en utbildning där vi går igenom hur en försäljning av näringsfastighet, som är en kapitaltillgång i verksamheten ska beskattas. Tyngdpunkten ligger på hur du beräknar vinsten respektive förlusten vid beskattningen i enskild näringsverksamhet respektive aktiebolag. Efter avslutad utbildning kommer du som redovisningskonsult kunna bokföra en försäljning och justera det bokförda resultatet i deklarationen. 

Kursmål

Efter den här kursen kommer du som redovisningskonsult: 

  • Ha en ökad förståelse hur en försäljning av en näringsfastighet i olika företagsformer ska beskattas.
  • Kunna tillämpa de skattemässiga regler som gäller för avyttring av en näringsfastighet.
  • Kunna bokföra en försäljning av en näringsfastighet och redovisa den på ett korrekt sätt vid beskattningen.
  • Känna till vilka blanketter som ska användas och vilka skattemässiga justeringar som behöver göras.

Kursinnehåll

Kursen innehåller dessa delar:

  • Hur en försäljning av en näringsfastighet i olika företagsformer beskattas.
  • Hur kapitalvinsten beräknas och när beskattning ska ske.
  • Hur en försäljning bokförs och hur det redovisade resultatet ska justeras i deklarationen.
  • Exempel på försäljning av en näringsfastighet i ett aktiebolag.
  • Exempel på försäljning av en jordbruksfastighet i en enskild näringsverksamhet.

Effektiv kurstid och tillgänglighet

Kursen tar ca 45 minuter att genomföra beroende på din egen studietakt. Hur och när? Det bestämmer du själv!

Du har kursen tillgänglig i sex månader från bokningsdagen. Du kan välja att genomföra kursen i flera steg – när det passar dig, och självklart kan du repetera så mycket du vill under den här tiden. Väljer du att genomföra kursen i din mobil är det bra att veta att den är anpassad för skärmstorlek motsvarande iPhone 6 och större.

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

För att kursen ska generera aktualitetstimmar ska den vara slutförd inom tillgänglighetsperioden (sex månader).

Läs mer