Ekonomistyrning i aktiebolag

Få kunskap om hur du styr redovisningen mot bättre resultat och säkrare affärer! På den här kursen lär du dig hur du påverkar utvecklingen i rätt riktning genom en djupare förståelse för samband, risker och möjligheter.

Ekonomistyrning i aktiebolag

Få kunskap om hur du använder redovisningen för att styra mot bättre resultat och säkrare affärer! På den här kursen lär du dig hur du påverkar utvecklingen i rätt riktning genom en djupare förståelse för finansiella samband, risker och möjligheter.

Lämpliga förkunskaper

Du arbetar med aktiebolag som ekonomiansvarig, redovisningskonsult eller revisor.

Kursmål

Efter kursen kan du tolka och kommunicera de signaler som finns i redovisningsrapporterna. Då kan du också vara med och påverka utvecklingen i rätt riktning.

Analysera, förstå och agera

Kursen Ekonomistyrning i aktiebolag ger dig djupare förståelse för ekonomiska samband och hur företagets olika risker och möjligheter kan belysas i ekonomiska termer, samt ekonomistyrningens principer och praxis. Fokus ligger på färdighetsträning av olika modeller och vi lär oss hur resultaten genom tydlig kommunikation kan presenteras för icke ekonomer. Under kursen görs en mindre presentation av ett dataprogram med vilket man kan göra analyser, simuleringar och pedagogiska presentationer. Efter kursen ges möjlighet till en gratis provperiod av detta program.

För att ha någon riktig användning av redovisningens rapporter så duger det inte med att bara beskriva ”hur det gick”. Centralt är att göra rapporterna förståeliga och inte minst användbara för framtidsinriktad ekonomistyrning i aktiebolag. Med redovisning som stöd vill vi kunna skapa beslutsunderlag för att styra mot bättre resultat och säkrare affärer.

Kursinnehåll

  • Att analysera företag
  • Kassaflöde- och resultatanalys
  • Nyckeltal för lönsamhet, likviditet och finansiell stabilitet
  • Finansiella styr- och analysmodeller för verksamheten
  • Olika risker och möjligheter att mäta risk
  • Olika sätt att presentera modeller
  • Presentation av en datamodell
  • Övningar

Ingår i kursen Ekonomistyrning i aktiebolag

Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår för deltagare i kurslokal.

Läs mer

Recension från kursdeltagare

Bra dynamisk lärare med stor kunskap inom området!

Kursdeltagare

En kurs som mötte mina förväntningar.

Kursdeltagare

Bra och kunnig lärare.

Kursdeltagare