Fastigheter – komponentavskrivning

En högaktuell fråga under de senaste åren har varit hur en fastighet ska delas upp i komponenter. Den här kursen i komponentavskrivning gör dig till en naturlig samtalspart för ett fastighetsföretag i samband med byggnadens komponentuppdelning och företagets bokslut.

Fastigheter – komponentavskrivning

En högaktuell fråga under de senaste åren inom redovisningsbranschen har varit hur en fastighet ska delas upp i komponenter. Det är också vanligt förekommande att frågan om komponentavskrivning diskuteras när det gäller bokslut och årsredovisningar i bostadsrättsföreningar.

Kursinnehåll

 • Komponentuppdelning och bedömning av nyttjandeperioden per komponent
 • Applicera komponentuppdelningen på redan bokförda värden
 • Stöd av RedU 13 och Sveriges Allmännyttas komponentuppdelning
 • Skillnaden mellan komponentbyte och löpande underhåll
 • Byte av delkomponent.
 • Tillkommande komponenter
 • Information i årsredovisningen
 • Skillnader mellan K2 och K3

  Från många håll hävdas att om ett bolag som äger en eller flera byggnader ska få bättre kvalitet i redovisningen krävs att fastigheten delas upp i komponenter.  Det lär heller inte ha undgått någon att för ett fastighetsbolag som upprättar bokslut och årsredovisning enligt reglerna i K3 så är komponentuppdelning obligatorisk. Eftersom kostnader för underhåll och avskrivningar ofta är betydande för bolag som äger fastigheter så är det viktigt att dessa transaktioner hanteras enligt gällande normgivning. Val av regelverk kan också få betydande effekter på resultatet vilket i sin tur påverkar löpande aktieutdelningar och eventuella andra frågor kopplade till aktiebolagslagen.

  Föreläsningar och övningar

  Under kursen kommer vi att gå igenom:

  – Hur en fastighet kan delas in i komponenter
  – Hur gränsen dras mellan aktivering och kostnadsföring av tillkommande utgifter
  – Hur övergång till komponentmetod kan ske
  – Tidigare normgivning och skillnader mot den nya normgivningen enligt K3
  – Hur komponentmetod kan påverka avskrivningstider och redovisade resultat i företag som innehar fastigheter?
  – Översiktligt om upp- och nedskrivningsreglerna för fastigheter med koppling till komponentmetod
  – Översiktlig information om på vilket sätt reglerna i K3 skiljer sig mot reglerna i K2 och vilka effekter det kan få på bolagets redovisade resultat och ställning.

  Kursmål

  Efter genomförd kurs ska du kunna vara en naturlig samtalspart för ett fastighetsföretag i samband med byggnadens komponentuppdelning och företagets bokslut.

  Lämpliga förkunskaper

  Denna kurs förutsätter relativt goda kunskaper i årsredovisningslagens regler om värdering av anläggningstillgångar. Kursen vänder sig till dig som arbetar som redovisningskonsult, revisor eller ekonomiansvarig på ett fastighetsföretag.

  Ingår

  Digital kursdokumentation, lunch och kaffe för deltagare i kurslokal.

  Läs mer