Fastigheter – komponentavskrivning

Se datum och pris

Kursen Fastigheter – komponentavskrivningar hjälper dig att bli en självklar samtalspart för ett fastighetsföretag i samband med komponentuppdelning av fastigheter och i frågor om komponentavskrivningar i samband med bokslut och årsredovisningar i bostadsrättsföreningar. Ämnet är högaktuellt med tanke på Bokföringsnämndens förslag att K3 ska tillämpas av alla bostadsrättsföreningar och även andra företag med fastigheter som betydande tillgång.

Se datum och pris

Fastigheter – komponentavskrivning

Vi ska dock vidga perspektivet eftersom reglerna om komponentavskrivningar i K3 gäller alla materiella anläggningstillgångar som består av betydande komponenter med väsentliga skillnader i förbrukning, inte bara fastigheter. Vi kommer också att sätta in komponentavskrivningarna i sitt sammanhang genom att jämföra med övriga metoder, K-regler och skatteregler, med gott om referenser.

Lämpliga förkunskaper

Denna kurs förutsätter relativt goda kunskaper i årsredovisningslagens regler om värdering av anläggningstillgångar. Kursen vänder sig till dig som arbetar som redovisningskonsult, revisor eller ekonomiansvarig på ett fastighetsföretag.

Kursmål

Efter genomförd kurs ska du vara en naturlig samtalspart för ett fastighetsföretag i samband med byggnadens komponentuppdelning och företagets bokslut.

Kursinnehåll

Kursen innehåller dessa delar:

 • Tillkommande utgifter – Tillgång eller kostnader
  • Nybyggnad
  • Tillbyggnad
  • Ombyggnad
  • Utvidgade reparationsbegreppet
  • Reparation och underhåll eller komponentbyte
  • Byte av delkomponent
  • Tillkommande komponenter
  • K-regler
 • Avskrivningar i redovisningen
  • Nyttjandeperioder
  • Enhetsavskrivning
  • Avskrivningsenheter
  • Komponentindelning, underhållsplan
  • Komponentavskrivningar
  • Restvärde
  • K-regler
 • Värdeminskningsavdrag i beskattningen
  • Räkenskapsenliga avskrivningar
  • Restvärdeavskrivningar
  • Frikopplade området – Schabloner
 • Nedskrivningar
  • Påverkan på avskrivningar
  • Spärr mot dold uppskrivning vid återföring
 • Uppskrivningar
  • Påverkan på avskrivningar
 • Samband redovisning-beskattning
  • Kopplade området
  • Frikopplade området
  • Skillnader redovisade värden-skattemässiga värden
 • Övergångar
  • Från enhetsavskrivningar till komponentavskrivningar
  • Från komponentavskrivningar till enhetsavskrivningar
  • K-regler
 • Information i årsredovisningen

  Resultat och ställning påverkas väsentlig av vilket regelverk företaget tillämpar för bokslutet. Detta är extra påtagligt för företag med fastigheter – företag i bokföringslagens mening vilket även inkluderar bostadsrättsföreningar.

  Utgifter för reparation och underhåll ska redovisas som kostnader enligt samtliga K-regelverk, men i K3 tar reglerna om komponentbyte överhanden för det återkommande underhållet. Vad som blir en tillgång med efterföljande avskrivningar i komponentmetoden blir i stället direkta kostnader enligt övriga K-regelverk.

  Valet av regelverk får alltså betydande effekter på resultatet. I ett aktiebolag påverkar det i sin tur utrymmet för aktieutdelning, behovet av kontrollbalansräkning med mera.

  Föreläsningar och övningar

  Under kursen kommer vi att gå igenom bland annat följande:

  – Gränsdragningar mellan aktivering eller kostnadsföring av tillkommande utgifter
  – Övergång till eller från komponentmetoden
  – Indelning av tillgångar i komponenter (särskilt för fastigheter)
  – Hur komponentmetoden påverkar avskrivningstider och redovisat resultat
  – Översiktligt om upp- och nedskrivningsreglerna (särskilt för fastigheter)

  – Skillnader mellan K3 och övriga K-regler och hur skillnaderna påverkar redovisat resultat och ställning

  Ingår i kursen Fastigheter – komponentavskrivning

  Digital kursdokumentation, lunch och kaffe för deltagare i kurslokal.

  Läs mer
  16 okt distans
  Lärare
  Peter Berg
  Pris exkl. moms: 6 900 kr
  15-25% rabatt för Srf ansluten

  25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

  15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

  Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
  Sista anmälningsdag: 2024-09-16
  Praktisk info !
  Praktisk info

  Tid:
  Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 16:30.

  Plats:
  Distans

  Kurstid  09.00 - 16.30       Lunch 11.30 - 12.30

  Kursdokumentation hämtas via Mina sidor. Välj aktuell kurs under Mina bokade kurser. Den finns att ladda ner/skriva ut 1 vecka innan kursstart. 

  Din Zoom länk  skickas till dig 2 dagar innan kursstart.

  Du behöver – Dator/surfplatta med ljud och med fördel en mikrofon och kamera. (Dator rekommenderas för bästa behållning av kursen).
  Närvaro/För- och efternamn - Logga in på kursen med för- och efternamn, denna registrering genererar deltagande och aktualitetstimmar/kursintyg
  Påslagen kamera - Kameran ska vara påslagen under kursen. Du förväntas delta i interaktiva momenten såsom gruppdiskussioner, övningar med mera.
  Anslut till Zoom - Gör du enklast via webbläsare, Chrome, Firefox eller Safari fungerar bra, vi rekommenderar Chrome. Program behöver ej laddas ner.
  Alternativ Zoom-app - För en bättre användarupplevelse kan zoom-appen vara en fördel. https://zoom.us/download
  Ljud-/bildtest - Testa Zoom här: https://zoom.us/test. Du kan också kontrollera ljudet på din enhet genom att tex spela upp ett Youtube klipp.
  Väntrum - När du ansluter till kursen hamnar du i ett väntrum och blir insläppt i kursen då den startar.
  Support - Problem med att ansluta till kursen, kontakta Tom Brask 070-531 88 99
  Instruktionsvideo Se hur du ansluter du till kursen i Zoom KLICKA HÄR


  Kursledare:
  Peter Berg
  16 okt stockholm
  Lärare
  Peter Berg
  Pris exkl. moms: 6 900 kr
  15-25% rabatt för Srf ansluten

  25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

  15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

  Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
  Sista anmälningsdag: 2024-09-16
  Praktisk info !
  Praktisk info

  Tid:
  Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 16:30.

  Plats:
  Srf kurslokal
  Drottninggatan 89
  Stockholm

  Detta är en hybridkurs där även deltagare på distans deltar.

  Kurstid 09.00 - 16.30 Kaffe från 08.30 Lunch 11.30 - 12.30  

  Kursdokumentation hämtas via Mina sidor. Välj aktuell kurs under Mina bokade kurser. Den finns att ladda ner/skriva ut 1 vecka innan kursstart.

  Ingen tryckt dokumentations delas ut.

  Kursledare:
  Peter Berg
  12 feb distans
  Lärare
  Peter Berg
  Pris exkl. moms: 6 900 kr
  15-25% rabatt för Srf ansluten

  25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

  15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

  Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
  Sista anmälningsdag: 2025-01-13
  Praktisk info !
  Praktisk info

  Tid:
  Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 16:30.

  Plats:
  Distans

  Kurstid  09.00 - 16.30       Lunch 11.30 - 12.30   

  Kursen är en hybridkurs där deltagare i klassrum även deltar.

  Kursdokumentation hämtas via Mina sidor. Välj aktuell kurs under Mina bokade kurser. Den finns att ladda ner/skriva ut 1 vecka innan kursstart. 

  Din Zoom länk  skickas till dig 2 dagar innan kursstart.

  Du behöver – Dator/surfplatta med ljud och med fördel en mikrofon och kamera. (Dator rekommenderas för bästa behållning av kursen).
  Närvaro/För- och efternamn - Logga in på kursen med för- och efternamn, denna registrering genererar deltagande och aktualitetstimmar/kursintyg
  Påslagen kamera - Kameran ska vara påslagen under kursen. Du förväntas delta i interaktiva momenten såsom gruppdiskussioner, övningar med mera.
  Anslut till Zoom - Gör du enklast via webbläsare, Chrome, Firefox eller Safari fungerar bra, vi rekommenderar Chrome. Program behöver ej laddas ner.
  Alternativ Zoom-app - För en bättre användarupplevelse kan zoom-appen vara en fördel. https://zoom.us/download
  Ljud-/bildtest - Testa Zoom här: https://zoom.us/test. Du kan också kontrollera ljudet på din enhet genom att tex spela upp ett Youtube klipp.
  Väntrum - När du ansluter till kursen hamnar du i ett väntrum och blir insläppt i kursen då den startar.
  Support - Problem med att ansluta till kursen, kontakta Tom Brask 070-531 88 99
  Instruktionsvideo Se hur du ansluter du till kursen i Zoom KLICKA HÄR  Kursledare:
  Peter Berg
  12 feb stockholm
  Lärare
  Peter Berg
  Pris exkl. moms: 6 900 kr
  15-25% rabatt för Srf ansluten

  25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

  15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

  Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
  Sista anmälningsdag: 2025-01-13
  Praktisk info !
  Praktisk info

  Tid:
  Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 16:30.

  Plats:
  Srf kurslokal
  Drottninggatan 89
  Stockholm

  Detta är en hybridkurs där även deltagare på distans deltar.

  Kurstid 09.00 - 16.30 Kaffe från 08.30 Lunch 11.30 - 12.30  

  Kursdokumentation hämtas via Mina sidor. Välj aktuell kurs under Mina bokade kurser. Den finns att ladda ner/skriva ut 1 vecka innan kursstart.

  Ingen tryckt dokumentations delas ut.


  Kursledare:
  Peter Berg