Frisk personal – lönsamma lösningar – onlinekurs

De skattemässiga reglerna kring förebyggande rehabilitering, motion och friskvård är komplicerade. För företag är detta dock ett högintressant område och ur ett rådgivningsperspektiv kan du bidra i detta arbete genom att föreslå fungerande hälsolösningar – som dessutom kan bli gynnsamma ur ett skatteperspektiv. 

DISTANS - VALFRI TID
Ordinarie pris: 1 095 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Anmäl dig

Frisk personal – lönsamma lösningar – onlinekurs

De skattemässiga reglerna kring förebyggande rehabilitering, motion och friskvård är komplicerade. För företag är detta dock ett högintressant område och ur ett rådgivningsperspektiv kan du bidra i detta arbete genom att föreslå fungerande hälsolösningar – som dessutom kan bli gynnsamma ur ett skatteperspektiv. En genomtänkt tillämpning av regelverken öppnar upp för lönsamma lösningar både för kundens företag och dess medarbetare – självklart även möjligt att omsätta i den egna verksamheten. I kursen visas möjligheter och fördelar med att kombinera reglerna för förebyggande rehabilitering med reglerna för motion och friskvård.

Förebyggande insatser från arbetsgivarens sida bidrar till friskare medarbetare och gör företaget starkare på lång sikt, samtidigt som t ex utbetalningar i form av sjuklön och för vikariat minskar. Utebliven eller minskad produktivitet och ökad attraktionskraft som arbetsgivare är andra viktiga effekter i företag som har högt fokus på medarbetarnas välmående.

Kursmål

Kunna bidra med rådgivning kring lönsamma lösningar i samband med skattefria hälsofrämjande insatser såsom motion, friskvård och rehabilitering. Kunna tillämpa regelverken i kombination med varandra för att möjliggöra förmåner med full avdragsrätt för arbetsgivaren och skattefrihet för den anställde.

Kursinnehåll

  • Rehabilitering – lagstadgad och frivillig
  • Vaccinationer
  • Privat sjukvårdsförsäkring
  • Motion, friskvård och naturaförmåner
  • Olika upplägg och kombinationsmöjligheter

Effektiv kurstid

Kursen tar ca 1 timme att genomföra beroende på din egen studietakt.

Hur lång tid är kursen tillgänglig?

Du har kursen tillgänglig i sex månader från bokningsdagen. Du kan välja att genomföra kursen i flera steg – och när det passar dig, och självklart kan du repetera så mycket du vill under den här tiden. Väljer du att genomföra kursen i din mobil är det bra att veta att den är anpassad för skärmstorlek motsvarande iPhone 6 och större. 

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter® och Srf Auktoriserade Lönekonsulter®

För att kursen ska generera aktualitetstimmar ska den vara slutförd inom tillgänglighetstiden. 

Läs mer

Recension från kursdeltagare

En väldigt tydlig och informativ kurs och precis det som våra kunder efterfrågar. Lämplig för alla att gå!

Jessica Sonnerbäck
R2redovisning