Guida egenföretagarens sparande till pensionen

Välkommen till den här kursen om egenföretagarens behov inom sparande, pension och försäkringar. Målet är att utrusta dig som redovisningskonsult med nödvändig kunskap för att vägleda dina kunder.

DISTANS - VALFRI TID
Ordinarie pris: 1 095 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Anmäl dig

Guida egenföretagarens sparande till pensionen

Vi kommer bland annat att titta närmare på relevanta ämnen inom det svenska pensions- och försäkringssystemet, inklusive regelverk rörande försäkringsdistribution. Dessutom kommer vi att diskutera tjänstepension, trygghetsförsäkringar, sparandestrategier för olika situationer samt hur egenföretagaren kan tänka runt långsiktig överlikviditet och kapital i vilande företag.

Kursinnehåll

 • Vad försäkringsdistribution är och din roll som redovisningskonsult
 • Egenföretagaren som utsatt grupp i det svenska pensionssystemet
 • Egenföretagarens behov kopplat till sparande, pension och försäkringar
 • Hur tjänstepension fungerar samt vilka skatter och avdrag som är förenliga med en  tjänstepensionsavsättning
 • Hur egenföretagaren kan skydda sig själv och sina närstående mot ekonomiskt bortfall vid långtidssjukskrivning eller dödsfall
 • Hur delägaren kan skydda företagets fortlevnad vid eventuell bortgång
 • Egenföretagarens anpassade sparande i och utanför företaget
 • Valmöjligheter för egenföretagaren vid långsiktig överlikviditet, kapital i holdingbolag och kapital i vilande  företag

       Kursmål

       Efter att du har gått den här kursen kommer du ha grundläggande kunskap om relevant lagstiftning rörande försäkringsdistribution och relevanta spar- och försäkringsprodukter för egenföretagare. Du kommer också att ha en ökad förståelse för vad du i din roll som redovisningskonsult får och inte får göra kopplat till försäkringsdistribution. Du kommer att veta hur sparande och försäkringar fungerar, hur det påverkar egenföretagarens ekonomi samt veta hur du kan guida och vägleda dina kunder till kloka val i sin vardag.

       Effektiv kurstid och tillgänglighet

       Kursen tar ca 1 timme att genomföra beroende på din egen studietakt. Hur och när? Det bestämmer du själv!

       Du har kursen tillgänglig i sex månader från bokningsdagen. Du kan välja att genomföra kursen i flera steg – när det passar dig, och självklart kan du repetera så mycket du vill under den här tiden. Väljer du att genomföra kursen i din mobil är det bra att veta att den är anpassad för skärmstorlek motsvarande iPhone 6 och större.

       Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

       För att kursen ska generera aktualitetstimmar ska den vara slutförd inom tillgänglighetsperioden (sex månader).

       Läs mer