Hållbara nyckeltal

I den här kursen får du lära dig vad hållbara nyckeltal är och varför man bör använda hållbara nyckeltal.

DISTANS - VALFRI TID
Ordinarie pris: 1 095 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Anmäl dig

Hållbara nyckeltal

I kursen får du via föreläsningar och övningar lära dig vad vi menar med hållbara nyckeltal. Vilka av våra vanliga nyckeltal kan hjälpa dig med hållbarhetsarbetet och hur. Vilka enkla och mätbara nyckeltal kan du använda för att skaffa en överblick på sociala och miljömässiga hållbarhetsfaktorer. Hur kan du integrera hållbarhetsaspekten i arbetet med de vanliga nyckeltalen? Vi utgår ifrån de nyckeltal som används i Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS) och de vanligaste nyckeltalen du använder i en årsredovisning eller annan kundrapportering. Syftet är att du ska förstå vad hållbara nyckeltal är, hur man kan mäta och kommunicera med intressenter och vad som gör vanliga, ekonomiska nyckeltal hållbara och varför man bör använda hållbara nyckeltal.
Oavsett om du idag hjälper kunder med nyckeltal kopplade till hållbarhet eller inte hoppas vi att kursen ska ge dig ett mervärde. Du blir bättre förberedd om du får frågor om hållbarhet och kan hjälpa kunden föreslå lämpliga nyckeltal.

Kursmål

Efter kursen kommer du att veta vad hållbarhet betyder, vad nyckeltal är och hur du tar fram och mäter hållbarhet ur de tre aspekterna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Kursinnehåll

    • Vad är nyckeltal
    • Hur du använder nyckeltal för att sätta upp mål och mäta utveckling
    • Definition av begreppet hållbarhet
    • Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
    • Hållbarhetsrapportering kontra hållbarhetsredovisning

Effektiv kurstid och tillgänglighet

ca 1 timme beroende på din egen studietakt. Hur och när? Det bestämmer du själv!

Du har kursen tillgänglig i sex månader från bokningsdagen. Du kan välja att genomföra kursen i flera steg – och när det passar dig, och självklart kan du repetera så mycket du vill under den här tiden. Väljer du att genomföra kursen i din mobil är det bra att veta att den är anpassad för skärmstorlek motsvarande iPhone 6 och större.

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

För att kursen ska generera aktualitetstimmar ska den vara slutförd inom tillgänglighetsperioden (sex månader).

Läs mer