K2-regelverket – onlinekurs

I K2-regelverket onlinekurs får du en ingående genomgång i det K2-regelverket. Kursen omfattar hela regelverket och du blir även insatt i de nyheter och de förtydliganden/nya regler som BFN har arbetat in efter lagändringen 

DISTANS - VALFRI TID
Ordinarie pris: 2 195 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Anmäl dig

K2-regelverket – onlinekurs

K2 regelverket är ett frivilligt förenklingsregelverk för mindre företag. I K2 årsredovisning onlinekurs får du en strukturerad och ingående genomgång i K2-regelverket. Kursen är uppdaterad med lagändringar och Bokföringsnämndens uppdatering av K2 till och med 2017. Kursen hjälper dig att snabbt och effektivt säkerställa att dina kunskaper ligger i linje med det nya K-regelverket.

Kursen inleds med en tydlig sammanställning av vad som är nytt efter ändringarna i ÅRL 2016, varför förändringarna/förtydligandena har genomförts och var du hittar mer om det i kursen.
Du väljer själv om du vill gå igenom alla moduler från början till slut eller om du vill koncentrerar dig på vissa områden.

Kursinnehåll

  • Genomgång av samtliga kapitel
  • Vad är nytt jämfört med tidigare K2-regelverk efter de omfattande ändringarna i ÅRL 2016?
  • Vad ska tas upp i de olika balans- och resultatposterna?
  • Hur kan noterna se ut?
  • Intäkter
  • Kostnader
  • Balansräkningens poster
  • Interaktiva övningar

En stor anledning till att BFN beslutade om ett helt nytt regelverk var att de relativt omfattande ändringarna i årsredovisningslagen som kom 2016. Men förutom att justera för de nya lagparagraferna beslutade BFN om ett antal förtydliganden och la in ett antal nya regler.

Det ska noteras att utgångspunkten i kursen är de gemensamma reglerna samt vad som gäller för aktiebolag och ekonomiska föreningar. Kursen innehåller inte en fullständig genomgång av de särregler som gäller för andra associationsformer. Kursen fungerar ändå som en bra genomgång av de speciella reglerna som finns i K2.

Onlinekursens upplägg

I kursen hittar du kortar video- och ljudföreläsningar, läsavsnitt, interaktiva övningar, exempel och quizfrågor samt användbara verktyg som underlättar ditt arbete när du upprättar årsredovisningar.
Kursen inleds med en sammanfattning av nu aktuella nyheter och förtydliganden, med hänvisningar till de kapitel som hanterar detta. Kursen är utmärkt för dig som vill lära dig K2 från grunden och samtidigt anpassad för dig som endast behöver förstärka dina kunskaper och fokusera på vad det ”nya” K2 innehåller.

Onlinekursen K2-regelverket ger dig alla de kunskaper om regelverket som behövs för dig som rådgivare åt dina kunder vid val av K-regelverk. Du kan genomföra kursen i kortare eller längre avsnitt på din dator, surfplatta eller mobil.

Kursmål

Att ge dig goda kunskaper om K2 reglerna, i synnerhet de regler som avviker från tidigare normering. Efter kursen har du bra grund för att kunna upprätta en årsredovisning enligt dessa regler.

Målgrupp

Den här onlinekursen passar dig som jobbar med upprättande av årsredovisningar enligt K2. Du kan vara relativt ny, men kursen innehåller också fördjupande kommentarer som den erfarne kan ha användning av. Det är en bra kurs att ”ha med sig som uppslagsverk” när du jobbar med årsredovisningen eller ska diskutera innehållet med någon.

Lämpliga förkunskaper

Du får ut mer av kursen om du har viss erfarenhet av årsredovisningslagen och upprättande av årsredovisning enligt K2. Men den fungerar även för den oerfarne.

Effektiv kurstid och tillgänglighet

Kursen är byggd för att passa alla kunskapsnivåer och man kan välja att gå hela kursen eller endast de delar man har behov av. Effektiv kurstid är i denna kurs är därför beroende av ditt individuella kunskapsbehov och din egen studietakt. De flesta lägger ner ca 10 timmar på kursen och använder den sedan som digitalt uppslagsverk.
Ett bra tips är att dela upp genomförandet av kursen under några sammanhängande dagar. Hur och när? Det bestämmer du själv!

Du har kursen tillgänglig i sex månader. Du kan välja att genomföra kursen i flera steg – och när det passar dig, och självklart kan du repetera så mycket du vill under den här tiden. Väljer du att genomföra kursen i din mobil är det bra att veta att den är anpassad för skärmstorlek motsvarande iPhone 6 och större.

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

För att kursen ska generera aktualitetstimmar ska den vara slutförd inom tillgänglighetstiden. Kursen ger 5 timmar Redovisning vilket beräknas motsvara de fördjupande delar i kursinnehållet vilka ligger på auktorisationsnivån.

Läs mer