Karensbolag – så fungerar trädabolag! – onlinekurs

I den här utbildningen går Therése Allard igenom varför man vill lägga ett aktiebolag i karens. Många delägare med kvalificerade andelar i fåmansföretag väljer att lägga bolaget i karens innan det säljs eller likvideras, för att undvika de särskilda beskattningsreglerna för onoterade kvalificerade andelar i fåmansföretag (3:12-reglerna). Detta görs för att därigenom uppnå en lägre skatt vid bolagets försäljning eller likvidation.

DISTANS - VALFRI TID
Ordinarie pris: 1 095 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Anmäl dig

Karensbolag – så fungerar trädabolag! – onlinekurs

Det kallas för karensbolag, trädabolag, vilandebolag. Ja kärt barn har många namn. I den här utbildningen ska vi gå igenom varför man vill lägga ett aktiebolag i karens. Det är vanligt att en delägare som innehar kvalificerade andelar i ett fåmansföretag vill lägga bolaget i karens innan bolaget säljs eller likvideras. Detta för att undvika de särskilda beskattningsreglerna för onoterade kvalificerade andelar i fåmansföretag (3:12-reglerna) och på så sätt få en lägre beskattning.

Kursinnehåll

  • Vad ett karensbolag är och hur man beräknar karenstiden.
  • Skillnaderna i beskattning för delägare med kvalificerade andelar i fåmansbolag jämfört med andelar i ett onoterat företag då andelen inte längre är kvalificerad.
  • Vad som gäller skattemässigt under de år som företaget ligger i vila.
  • Hur årsredovisningen, mervärdesskatt, F-skatt och arbetsgivaravgifter ska hanteras i ett karensbolag.

Kursmål

Efter avslutad utbildning kommer du:

  • Ha en ökad förståelse om vad ett karensbolag är och hur du ska hantera karensbolaget.
  • Ha en ökad förståelse om beskattningen av delägaren om andelen är kvalificerad eller inte.
  • Kunna bedöma vid vilken tidpunkt en andel i ett fåmansföretag inte längre är kvalificerad.
  • Ha en ökad förståelse om hur årsredovisningen, mervärdesskatt, F-skatt och arbetsgivaravgifter ska hanteras i ett karensbolag.

Jag som kommer att guida dig igenom den här utbildning heter Therése Allard och arbetar som skattejurist på Srf konsulterna.

Effektiv kurstid och tillgänglighet

Kursen tar ca 45 minuter att genomföra beroende på din egen studietakt. Hur och när? Det bestämmer du själv!

Du har kursen tillgänglig i sex månader från bokningsdagen. Du kan välja att genomföra kursen i flera steg – när det passar dig, och självklart kan du repetera så mycket du vill under den här tiden. Väljer du att genomföra kursen i din mobil är det bra att veta att den är anpassad för skärmstorlek motsvarande iPhone 6 och större.

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

För att kursen ska generera aktualitetstimmar ska den vara slutförd inom tillgänglighetsperioden (sex månader).

Läs mer