Kollektivavtal

I Sverige finns flera hundra varianter av kollektivavtal, vilket innebär många detaljer att hålla reda på. Under den här kursen går vi igenom de vanligaste avtalen.

Kollektivavtal

Vi kommer under kursen gå igenom olika bestämmelser ur olika kollektivavtal och jämföra dessa med varandra samt deras relation till relevant lagstiftning. Detta för att du ska få en djupare förståelse för samspelet mellan kollektivavtalen och lönerna. Teori kommer att varvas med praktiska exempel med övningsuppgifter.

Lämpliga förkunskaper

Kursen passar dig som arbetar med, eller kommer att arbeta med lön.

Kursmål

Du ska efter kursen känna till de vanligaste kollektivavtalens olika begrepp och beräkningsregler.

Kursinnehåll

Arbetsmarknadens parter

 • Genomgång av arbetsmarknadens parter
  – Spelreglerna mellan arbetsmarknadens parter, – Centrala löneförhandlingar och deras påverkan på lönerna för era kunder
 • Minimilöner i Sverige

Uppbyggnad av ett typiskt arbetare- och tjänstemannatal samt jämförelser mellan olika arbetare- och tjänstemannaavtal på svensk arbetsmarknad vad gäller:

 • Anställningsformer – uppsägning
 • Fasta ersättningar såsom månadslön m.m.
 • Rörliga ersättningar såsom övertid, ob m.m.
 • Övriga tillägg
 • Ledigheter

Kollektivavtalens relation till lagar samt jämförelser mellan olika arbetare- och tjänstemannaavtal på svensk arbetsmarknad vad gäller:

 • Lagen om sjuklön
  – Sjuklöneberäkning och övriga relevanta regler för sjuklön
 • Semesterlagen
  – Semesterberäkning och övriga relevanta regler för semester
 • Arbetstidslagen
  – De yttre ramarnas påverkan på lön, exempelvis övertid- och mertidstak.

Ingår i kursen Kollektivavtal

Kursdokumentation. Kaffe och lunch ingår för deltagare i kurslokal.

Läs mer