Kontrollbalansräkning – onlinekurs

Ett företag som behöver upprätta en kontrollbalansräkning kommer med stor sannolikhet att vända sig till sin redovisningskonsult – men hur går det till och vilka formkrav finns?

DISTANS - VALFRI TID
Ordinarie pris: 1 095 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Anmäl dig

Kontrollbalansräkning – onlinekurs

Kontrollbalansräkningen som finansiell rapport, är ytterst viktig. Den visar om och när aktiebolagslagens regler rörande kapitalbrist måste användas.

För att säkerställa att kontrollbalansräkningen upprättas i tid krävs att redovisningen håller hög informationskvalitet – särskilt om man hjälper ett företag med svagt eget kapital. Inom ramen för informationskvaliteten är det också redovisningskonsultens uppgift att fundera över vilka förenklingsregler som kan och får användas, samt vilken effekt dessa har på eget kapital.

Kursmål

Få en grundläggande förståelse för hur man upprättar en kontrollbalansräkning samt vilken information en sådan ska innehålla

Kursinnehåll

  • Effekten av K2s förenklingsregler på bolagets egna kapital
  • Möjligheten att byta redovisningsprincip i samband med upprättandet
  • Definition av nettoförsäljningsvärde och hur det fastställs
  • Upprätta en kontrollbalansräkning
  • Vilken information är obligatorisk
  • Checklista att använda som utgångspunkt i samband med upprättande av kontrollbalansräkning

Effektiv kurstid och tillgänglighet

Mikrokursen tar 30-45 min att genomföra beroende på din egen studietakt.

Du har mikrokursen tillgänglig i sex månader från bokningsdagen. Du kan välja att genomföra kursen i flera steg – och när det passar dig, och självklart kan du repetera så mycket du vill under den här tiden. Väljer du att genomföra kursen i din mobil är det bra att veta att den är anpassad för skärmstorlek motsvarande iPhone 6 och större.

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

För att kursen ska generera aktualitetstimmar ska den vara slutförd inom tillgänglighetstiden.

Läs mer