Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 – Redovisning 6

Se datum och pris

Ta chansen att utveckla din förmåga att tolka, tillämpa och argumentera i redovisningsfrågor baserat på aktuell uppdaterad kunskap och i enlighet med gällande K-regelverk. Kursen Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 ger dig ökad förståelse för vilken redovisningslösning som är mest lämplig och gör dig säkrare i din argumentation för olika lösningar.

Se datum och pris

Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 – Redovisning 6

Det finns fortfarande gott om tolknings- och tillämpningsfrågor inom ramen för K-regelverken. I kursen Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 – Redovisning 6 tar vi upp ett antal olika tillämpningsfrågor inom K-regelverken. Vi går igenom argumenten för rätt tolkning och tillämpning av K-regelverken. När kursen är klar kommer du att vara säkrare när du ska argumentera för olika lösningar.

Lämpliga förkunskaper

Denna kurs är lämplig för dig som:

 • Har flerårig erfarenhet av självständigt bokslutsarbete samt konsultation i redovisningsfrågor.
 • Har grundläggande kunskap om K-regelverkens innehåll i frågor rörande värdering, klassificering och upplysningar.

Kursmål

När du har gått kursen Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 – Redovisning 6 har du:

 • Fått fördjupade kunskaper i tillämpningsfrågor i K2- och K3-reglerna
 • Lärt dig att argumentera för valda redovisningslösningar i specifika värderings och klassificeringsfrågor.

Fördjupade kunskaper och väl underbyggda argument

När du läst denna kurs kommer du att ha ökad förståelse för varför en viss redovisningslösning kan vara mer lämplig än en annan. Du som redovisningskonsult förväntas sitta på svaren på kvalificerade redovisningsfrågor som dyker upp i det praktiska bokslutsarbetet – i denna kurs får du dessa svar.

När du får fördjupad insikt i att kunna tolka innebörden av redovisningsrekommendationer och praktisk tillämpa gällande normering ökar även tryggheten i din yrkesroll. Du kommer att ha väl underbyggda argument vilket ger dig förutsättningar att framgångsrikt lösa olika redovisningsfrågor. Kursen Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 – Redovisning 6 är helt enkelt en perfekt genomgång av K-regelverken för dig som behöver fördjupa dina kunskaper kring tillämpningen av dessa.

Kursinnehåll

Kommer att uppdateras

Tolknings- och tillämpningsfrågor vid tillämpning av K2- och K3-reglerna inom:

 • Immateriella Anläggningstillgångar, egenupparbetade och förvärvade
 • Tillkommande utgifter på anläggningstillgångar – aktivera eller kostnadsföra?
 • Avskrivning av anläggningstillgångar
 • K2s förenklingsregler, krockar dessa med ÅRLs väsentlighetsprincip?
 • Leasing
 • Egentillverkat varulager
 • Intäktsredovisning i tjänste- och entreprenadföretag
 • Byte av redovisningsprincip
 • Övergångsfrågor vid byte av K-regelverk
 • Rättelse av fel

Efter denna kurs ökar din förståelse för varför en viss redovisningslösning kan vara mer lämplig än en annan. I det praktiska bokslutsarbetet finns det många kvalificerade redovisningsfrågor och det förväntas att du som erfaren redovisningskonsult kan svaren. På denna kurs ger vi dig svar på sådana frågor. Fördjupad insikt i att kunna tolka innebörden av redovisningsrekommendationer och praktiskt tillämpa gällande normering innebär stor trygghet i din yrkesroll. Dina argument blir väl underbyggda och detta ger dig förutsättningar att med framgång lösa olika redovisningsfrågor. Kort sagt, denna kurs är en perfekt genomgång av K-regelverken för dig som behöver fördjupa dina kunskaper kring tillämpningen av dessa.

Ingår i kursen Kvalificerade Redovisningsfrågor K2/K3 – Redovisning 6

Digital kursdokumentation och boken Srf Redovisning i digital form.

Läs mer

Recension från kursdeltagare

Jättebra lärare!!

Kursdeltagare
7 nov - 8 nov stockholm
Lärare
Anna-Karin Pettersson
Per Lindblom
Pris exkl. moms: 14 700 kr
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Sista anmälningsdag: 2024-10-07
Praktisk info !
Praktisk info

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid sista dagen kl 16:30.

Plats:
Elite Palace Hotel
Sankt Eriksgatan 115
Stockholm

Dag 1 start 09.00 med kaffe och smörgås från 08.30 och slut kl 17.00 

Dag 2 start 08.30 - med kaffe och smörgås ca 9.30 och slut kl 16.30

Kursledare: Per Lindblom

Dokumentation delas ut vid kursstart. Ta med boken Srf Redovisning 2024 som skickats ut till alla medlemmar.

För er som inte har den kan ni beställa den gratis av oss och vi skickar med dem till kurslokalen - maila - referera till kursnamn.


Kursledare:
Anna-Karin Pettersson, Per Lindblom