Momsregler för distansförsäljning – onlinekurs

Den här utbildningen ger dig en ökad förståelse av begreppet unionsintern distansförsäljning och dess praktiska tillämpning. Vi kommer att behandla viktiga ämnen som rör moms och försäljning när företag säljer varor till privatpersoner i andra EU-länder. Vi kommer klargöra när en transaktion räknas som distansförsäljning och när den inte gör det, inklusive relevanta undantag såsom nya transportmedel och varor i monteringsleveranser.

DISTANS - VALFRI TID
Ordinarie pris: 1 095 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Anmäl dig

Momsregler för distansförsäljning – onlinekurs

Den här utbildningen ger dig en ökad förståelse av begreppet unionsintern distansförsäljning och dess praktiska tillämpning. Vi kommer att behandla viktiga ämnen som rör moms och försäljning när företag säljer varor till privatpersoner i andra EU-länder. Vi kommer klargöra när en transaktion räknas som distansförsäljning och när den inte gör det, inklusive relevanta undantag såsom nya transportmedel och varor i monteringsleveranser.

Vi kommer även fördjupa oss i momshantering, fakturering och momsredovisning i samband med företags försäljning av varor till privatpersoner i andra EU-länder. Vidare kommer vi att utforska olika strategier för säljaren, inklusive frågan om svensk moms jämfört med det andra EU-landets moms, samt överväga fördelar och nackdelar med momsregistrering i det andra EU-landet gentemot användning av särskild momsdeklaration i det egna EU-landet.

När utbildningen är avslutad kommer du att vara väl förberedd att navigera det komplexa regelverket och följa föreskrifterna för unionsintern distansförsäljning på ett effektivt sätt.

Kursinnehåll

  • Hur varor definieras.
  • När det är fråga om distansförsäljning – vilka kriterier som ska vara uppfyllda.
  • Vad en beskattningsbar person är.
  • Vad ett nytt transportmedel är.
  • Vad en monteringsleverans är.
  • Den speciella ordningen som möjliggör deklaration av moms från ett annat EU-land i det egna landet.
  • De särskilda ordningarna som medför att man kan deklarera det andra EU-landets moms i det egna landet.

Kursmål

Efter avslutad utbildning kommer du:

  • Ha en ökad förståelse av begreppet unionsintern distansförsäljning och dess praktiska tillämpning.
  • Kunna tillämpa om du ska fakturera med svensk moms eller det andra EU-landets moms.
  • Kunna tillämpa hur redovisningen av momsen i det andra EU-landet ska ske.

Jag som ska guida dig genom den här utbildningen heter Leif Hagström och jobbar som skattejurist på Srf konsulterna. 

Effektiv kurstid och tillgänglighet

Kursen tar ca 45 minuter att genomföra beroende på din egen studietakt. Hur och när? Det bestämmer du själv!

Du har kursen tillgänglig i sex månader från bokningsdagen. Du kan välja att genomföra kursen i flera steg – när det passar dig, och självklart kan du repetera så mycket du vill under den här tiden. Väljer du att genomföra kursen i din mobil är det bra att veta att den är anpassad för skärmstorlek motsvarande iPhone 6 och större.

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

För att kursen ska generera aktualitetstimmar ska den vara slutförd inom tillgänglighetsperioden (sex månader).

Läs mer