Nyhetsdagen

Välkomna till Nyhetsdagen – årets viktigaste uppdateringsdag inom redovisning och skatt. En effektiv kursdag som ger dig senaste nytt och smarta tips. Passa på att uppdatera dig och dina medarbetare på vår Nyhetsdag.

25% rabatt för dig som är Srf ansluten. Rabatten dras automatiskt på ordinarie pris.

Nyhetsdagen

Nyhetsdagen – årets viktigaste uppdateringsdag inom redovisning och skatt. Vi fortsätter med det efterfrågade konceptet hälften skatt och hälften redovisning. Det här är dagen där du får en bra översikt av de nyheter och pågående projekt du behöver känna till inom både skatt och redovisning. Du kan vara trygg att inte missa något viktigt.

Ledande experter föreläser

Några av Sveriges bästa föreläsare sätter in regelverken i det praktiska arbetet på ett lättsamt och underhållande sätt. Under Nyhetsdagen har du också möjlighet att ställa dina skatte- och redovisningsfrågor till föreläsarna. Programpunkterna kommer att innehålla allt nytt inom skatt och redovisning. Därför kommer en löpande uppdatering av programpunkter att ske i takt med att nyheter presenteras av Regeringen, Bokföringsnämnden, Skatteverket och domstolarna.

Kursinnehåll

Redovisning

 • Nyheter inom redovisningsområdet vad gäller förändringar i bokföringslagen och årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens normgivning.
 • Bokföringsnämnden har gjort en översyn av K2- och K3-reglerna och föreslår ändringar i regelverken. Vad får ändringarna för effekt i praktiken? Finns det företag som inte längre kommer ha möjlighet att tillämpa förenklingsregelverket K2?
 • De nya kraven på vad en bostadsrättsförenings årsredovisning ska innehålla för information.
 • Pågående utredningar.
 • BAS översyn av kontoplanen.
 • Andra aktuella frågor.

Skatt

 • Beslutade och kommande lagändringar på inkomstskatteområdet
 • Förhandsbesked och avgöranden från Högsta förvaltningsrätten
 • Nya ställningstaganden från Skatteverket
 • Pågående och kommande utredningar på skatteområdet
 • Andra aktuella frågor
Läs mer