Redovisning av pågående arbeten – BAS – onlinekurs

Hur använder man BAS-kontoplanen för att landa pågående arbeten rätt i årsredovisningen? I denna mikrokurs går vi igenom vad som ska, respektive inte ska, bokföras på de olika kontona. Du får även arbeta med interaktiva övningsuppgifter för att öka förståelsen och befästa nya kunskaper. 

DISTANS - VALFRI TID
Ordinarie pris: 1 095 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Anmäl dig

Kursämne framröstat av redovisningsbranschen

Redovisning av pågående arbeten – BAS – onlinekurs

Intäktsredovisning i allmänhet och redovisning av pågående arbeten i synnerhet är ett komplext område som genererar många frågeställningar. Frågan rör så gott som alla redovisningskonsulter och utöver det behöver även företagarna själva kunna det grundläggande regelverket. Att detta område blev branschens kursval i enkäten ”Vill du vara med och bestämma” är inte konstigt alls!

Kursmål

Känna till vilka konton som ska användas i bokslutssammanhang för att det ska bli rätt i balans- och resultaträkningarna gällande uppdrag på löpande räkning samt uppdrag till fast pris. Få en förståelse för skillnaderna i redovisningen gällande uppdrag till fast pris beroende på val av metod (successiv vinstavräkning eller färdigställandemetoden). Kunna förstå regelverken och därmed även kunna förklara det för dina kunder.

Kursinnehåll

  • Redovisning av pågående arbeten på löpande räkning och till fast pris enligt K2
  • Skillnaderna i redovisningen gällande uppdrag till fast pris beroende på val av metod
  • Vad ska bokföras på de olika kontona?
  • Interaktiva beräkningsövningar

Effektiv kurstid och tillgänglighet

Mikrokursen tar 30-45 min att genomföra beroende på din egen studietakt.

Du har mikrokursen tillgänglig i sex månader från bokningsdagen. Du kan välja att genomföra kursen i flera steg – och när det passar dig, och självklart kan du repetera så mycket du vill under den här tiden. Väljer du att genomföra kursen i din mobil är det bra att veta att den är anpassad för skärmstorlek motsvarande iPhone 6 och större.

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

För att kursen ska generera aktualitetstimmar ska den vara slutförd inom tillgänglighetstiden (sex månader fr o m bokningsdagen).

Denna kurs är framröstad av redovisningsbranschen i enkäten ”Vill du vara med och bestämma”
Läs mer