Rex branschstandard 2.0 – onlinekurs

Detta är en kurs för dig som vill lära dig allt om Rex, den svenska standarden för redovisningsuppdrag! Kursen riktar sig till alla som arbetar eller kommer att arbeta enligt Rex branschstandard. 

DISTANS - VALFRI TID
Ordinarie pris: 2 495 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Anmäl dig

Rex branschstandard 2.0 – onlinekurs

Detta är en kurs för dig som vill lära dig allt om Rex, den svenska standarden för redovisningsuppdrag! Kursen riktar sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta enligt Rex branschstandard. Innehållet omfattar alla delar av standarden och ger förklaringar och förtydliganden till viktiga områden inför det praktiska arbetet.

Kursmål

Efter avslutad kurs ska du ha en god bild av standardens innehåll och tolkning, med målsättning att kunna tillämpa standarden i det löpande arbetet.

Kursinnehåll

 • Standardens uppbyggnad
 • Nordiska principer för redovisningstjänster
 • Redovisningskonsultens ansvar och tystnadsplikt
 • Rimlighetsbedömningar
 • Byrårutiner och skriftlighetskrav
 • Dokumentation och intern kvalitetssäkring
 • Antagande och omprövning av uppdrag
 • Uppdragsavtal
 • Planering av verksamhet och uppdrag
 • Särskild uppmärksamhet, hantering av fel och brister
 • Bokförings- och bokslutsuppdrag
 • Deklarationsuppdrag
 • Betalningsuppdrag
 • Löneserviceuppdrag
 • Årsbokslut och årsredovisning
 • Insourcinguppdrag och annans arbete
 • Rapportering av utfört arbete
 • Rapport om årsredovisningen
 • Avslut av uppdrag

Lämpliga förkunskaper

Kursen är lämplig för alla som arbetar eller kommer att arbeta enligt Rex.

Ingår kursen i ditt utbildningsprogram?

Du som har blivit godkänd för att skriva “Auktorisationsexamen Redovisning” eller är anmäld till “Förberedelsekurs inför Auktorisationsexamen” alternativt läser programmet “PUB – Rex” är redan bokad på kursen.

Effektiv kurstid och tillgänglighet

Kursen tar ca 3,5 – 4 tim att genomföra beroende på egen studietakt. Ett bra tips är att dela upp genomförandet av kursen under några sammanhängande dagar. Hur och när? Det bestämmer du själv!

Du har kursen tillgänglig i sex månader från bokningsdagen. Du kan välja att genomföra kursen i flera steg – och när det passar dig, och självklart kan du repetera så mycket du vill under den här tiden. Väljer du att genomföra kursen i din mobil är det bra att veta att den är anpassad för skärmstorlek motsvarande iphone 6 eller större.

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

För att kursen ska generera aktualitetstimmar ska den vara slutförd inom tillgänglighetstiden.

Läs mer